Frivilliga försvarsorganisationer utbildar för både Försvarsmakten och samhällets krisberedskap
Foto: Johan Paulin