Frivilliga försvarsorganisationer utbildar för både militära och civila uppdrag.
Foto: Mattias Nurmela, Combat Camera, Försvarsmakten