Frivilliga försvarsorganisationer utbildar för både Försvarsmakten och samhällets krisberedskap
Foto: Mattias Nurmela, Combat Camera, Försvarsmakten