Repetition och fortbildning av kriskommunikatörer

Kurskod: C 71114


Kursens syfte

Kursen syftar till att ge repetition och fortbildning till kommunikatörer som ingår Basorganisationen hos Criscom.

Kursbeskrivning

Under kursen kommer vi att repetera delar av tidigare kurs i informationssamordning. Dessutom blir det information av uppdragsgivare, vad är nytt inom området kriskommunikation och hur kan de frivilliga stärka respektive organisation framöver.

Även Försvarsutbildarna och Criscom kommer att tala om nyheter och förändringar gällande frivilliguppdragen för Basorganisationen.

Särskilda förkunskaper

Kursen är till för kommunikatörer i Criscom Basorganisation.

Arrangör

Svenska Försvarsutbildningsförbundet / Criscom

Vecka Datum Plats Information
37 2017-09-15--2017-09-17 Stockholm  

Ansökan

En särskild inbjudan till kursen kommer att skickas ut via mail till berörda personer.

Ansökan ska vara Försvarsutbildarna tillhanda senast 2017-06-30.

Du som är medlem i Försvarsutbildarna kan söka kurser direkt via hemsidan genom att logga in på ”Mina Sidor” med ditt medlemsnummer.

Sidan publicerad/ändrad 2017-06-16 kl. 14:39 av Reneé Björnö.