För dig som gillar samband och radio

När en kris inträffar så behöver de som leder den hjälp att kunna kommunicera med alla inblandade parter som kan vara utspridd i geografin. Här kan du läsa om hur du kan utbilda dig till signalist och stödja krisledningen i en kommun, länsstyrelse eller civil myndighet.

Ansvarig organisation Beskrivning
Frivilliga Radioorganisationen