Stabs- och informationsstöd

Kursbeskrivning

Vid större olyckor och kriser där efterarbete pågår dygnet runt, under en längre period, behöver kommunen, länsstyrelsen och andra myndigheter förstärkning.

Under utbildningen får du bland annat lära dig stabsmetodik, att upprätta stab och föra logg, juridik och kommunikation- och mediehantering. Efter utbildningen kan du fungera som en förstärkningsresurs i en stab på någon av våra krisberedskapsuppdrag.

Utbildningen är till för dig som har ett civilt avtal som innebär stöd till en stab i en kommun, landsting, länsstyrelse eller myndighet såsom SSM eller PTS.

Särskilda förkunskaper

Du ska ha eller vara på väg att skriva ett avtal inom samhällets krisberedskap.

Arrangör

Svenska Lottakåren

Datum Plats

Sista anmäl.dag 

2017-03-17 — 2017-03-19 Älvkarleö herrgård 2017-02-02
2017-05-12 — 2017-05-14 Älvkarleö herrgård 2017-03-23
2017-09-22 — 2017-09-24 Älvkarleö herrgård inställd
2017-11-10 — 2017-11-12 Älvkarleö herrgård 2017-09-07

 

Du söker utbildningen via din egen frivilligorganisation. Du som är lotta söker utbildningen lättast via www.svenskalottakaren.se

Sidan publicerad/ändrad 2017-04-20 kl. 14:18 av SLK.