För dig som gillar att informera och utbilda

Vi erbjuder flera utbildningar så att du som instruktör kan bidra med att informera och utbilda resurser engagerade i vårt kris- och beredskapssystem. Här får du grundläggande kunskaper i att planera och genomföra utbildning.

Foto: Lars Pettersson