Informatör ungdom - För din säkerhet!

Kurskod: C 71119


Kursens syfte

Kursen syftar till att deltagarna ska erhålla kompetens för genomförande av För din säkerhet!
Genom att gå kursen får man behörighet att genomföra utbildning för egen ungdom inom ramen för civil krisberedskap enligt kap 2.3 och kunna genomföra För din säkerhet! med stöd av det underlag som Försvarsutbildarna har tagit fram och som är kvalitetssäkrat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kursbeskrivning

Ämnen inom För din säkerhet! är Krisberedskap med roll och ansvar, Kriskommunikation med källkritik och kommunikationskanaler, överlevnad i urban miljö och krislådan samt informationssäkerhet.

För att bli godkänd krävs 100% närvaro under kursen.

Under kursen gäller civil klädsel.

Förberedelser innan kurs

Ta om möjligt med ev. krisutrustning som du har hemma, d v s ”krislåda”.

Gå in på dinsäkerhet.se samt msb.se och läs om krisberedskap och på kursen beskriv en sak du lärt dig av den informationen som berör individers krisberedskap.

Särskilda förkunskaper

Målgrupp är ungdomsinstruktörer och ungdomsledare, inom Försvarsutbildarförbund med ungdomsverksamhet, som skall utbilda ungdom inom kap 2.3, krisberedskap.
Genomgått instruktörsutbildning, eller motsvarande och vara utsedd att utbilda inom kap 2.3.
Man skall vara beredd på att genomföra För din säkerhet! både i sitt eget förbund men även i andra förbunds ungdomsverksamheter.

Arrangör

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Vecka Datum Plats Information
40 2017-10-06--2017-10-08 Tylebäck kursgård, Halmstad INSTÄLLD

Ansökan

Ansökan ska vara Försvarsutbildarna tillhanda senast 2017-08-25 och vara påskriven av ansvarig person inom eget förbund.

Ansökan kan skickas in via e-post eller brev.

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-09-04 kl. 16:52 av Reneé Björnö.