CBRN - civil grundkurs

Kurskod: C19318


Kursbeskrivning

Du som är intresserad av att som frivillig förstärka transportsektorn samt MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) med dina CBRN-kunskaper kan söka denna funktionsutbildning.

Kursen ger dig grundlagd förmåga att som stabsmedlem planlägga verksamhet vid CBRN-hot eller beredskapshöjning i samverkan med övriga myndigheter på central, regional eller lokal nivå.

Kursen omfattar grunder med fredstida CBRN-händelser som är av antagonistisk art eller olyckshändelser, taktiska exempel, framtagande av beslutsunderlag samt samverkan.

För att komma ifråga för en befattning måste du också genomföra utbildning i det svenska krishanteringssystemet.
Läs mer här.

Särskilda förkunskaper

Du ska ha genomgången utbildning vid Totalförsvarets Skyddscentrum (12/15 mån) eller ha motsvarande utbildning inom marinen och flygvapnet alternativt godkända Högskolestudier inom området med minst 120p.

Arrangör

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Vecka Datum Plats Information
18 2018-05-04--2018-05-06 Stockholm  

Ansökan till kurs

Skicka ansökningsblanketten till Försvarsutbildarna senast 6 veckor före kursstart.

Ansökan kan skickas med e-post eller brev.

Du som är medlem i Försvarsutbildarna kan söka kurser direkt via hemsidan genom att logga in på ”Mina Sidor” med ditt medlemsnummer.

Medlemmar ur andra frivilliga försvarsorganisationer skickar ansökan till den organisation som du är medlem i för bestyrkande av medlemskap samt yttrande.

Sidan publicerad/ändrad 2018-02-12 kl. 14:17 av Reneé Björnö.