Samverkan och ledning - gemensamma grunder civila myndigheter

Kurskod: C 71120


Kursens syfte

När samhället utsätts för störningar behöver organisationer och myndigheter arbeta tillsammans för att hantera konsekvenserna. Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar är resultatet av ett aktörsgemensamt projekt med syfte att underlätta aktörsgemensam inriktning och samordning, för att använda samhällets resurser på ett effektivt sätt vid hantering av samhällsstörningar.

Förutsättningar för detta är att relevanta utgångspunkter, förhållningssätt och arbetssätt är etablerade i det dagliga arbetet genom bland annat utbildning, träning och övning.

Kursbeskrivning

Kursen innehåller:

  • utgångspunkter, förhållningssätt, arbetssätt och kunskapsmål i Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar
  • exempel på användning av stödmaterial; Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar - Handledning för utbildning, utbildningsmaterial i åtta moduler, filmer, webbinarier, bildspel
  • centrala begrepp; t ex konstruktiv länkning, processorienterat lärande, kollegialt lärande, mätbara lärandemål och kvalitetssäkring

Särskilda förkunskaper

Kursen vänder sig till de inom de frivilliga försvarsorganisationerna som har roller där man är utbildare, har en stabsbefattning eller en roll som ledare och vidareutvecklar sin grupp för att få förståelse för konceptet Samverkan och Ledning.
För att tillgodogöra sig kursens innehåll på bästa sätt behöver deltagaren ha kunskaper om området samhällsskydd och beredskap samt erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar. Deltagaren behöver dessutom vara insatt i olika aktörers roller och ansvar vid samhällsstörningar.

Arrangör

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Vecka Datum Plats Information
48 2017-12-01--2017-12-02 Sollentuna  

Ansökan till kurs

Skicka ansökningsblanketten till Försvarsutbildarna senast 2017-10-16.

Ange på ansökan vilken funktion du har gentemot en civil myndighet.

Ansökan kan skickas med e-post eller brev.

Du som är medlem i Försvarsutbildarna kan söka kurser direkt via hemsidan genom att logga in på ”Mina Sidor” med ditt medlemsnummer.

Medlemmar ur andra frivilliga försvarsorganisationer skickar ansökan till den organisation som du är medlem i för bestyrkande av medlemskap samt yttrande.

Sidan publicerad/ändrad 2017-05-09 kl. 09:44 av Reneé Björnö.