Samverkan och ledning

Kurskod: C71120


Kursens syfte

Kursen kan ses som en fortsättning på Grundkurs Krisberedskap. Den ger insikten om vad Samverkan och ledning och gemensamma grunder innebär. När samhället utsätts för störningar behöver organisationer och myndigheter arbeta tillsammans för att hantera konsekvenserna. Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar är resultatet av ett aktörsgemensamt projekt med syfte att underlätta aktörsgemensam inriktning och samordning, för att använda samhällets resurser på ett effektivt sätt vid hantering av samhällsstörningar.

Kursbeskrivning

Kursen är på en dag och den innehåller:

  • begrepp, utgångspunkter, förhållningssätt och arbetssätt hos din uppdragsgivare vid en samhällsstörning
  • exempel på användning av stödmaterial; Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

Kursen genomförs under en heldag med starttid 09.00 och avslut 17.00. 

Särskilda förkunskaper

Kursen vänder sig till dig som är medlem i en frivilliga försvarsorganisation som har, eller går mot, civila uppdrag.
För att tillgodogöra dig kursens innehåll på bästa sätt behöver du ha kunskaper om området samhällsskydd och beredskap. Du behöver dessutom vara insatt i olika aktörers roller och ansvar vid samhällsstörningar. Vilket gör att om du har genomfört Grundkurs Krisberedskap tidigare kan du söka till kursen i Samverkan och ledning.

Arrangör

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Vecka Datum Plats Information
14 2018-04-07--2018-04-07 Sollentuna  
43 2018-10-20--2018-10-20 Götborg Sista ansökningsdag 2018-09-16
45 2018-11-10--2018-11-10 Stockholm Sista ansökningsdag 2018-09-30

Ansökan till kurs

Skicka ansökningsblanketten till Försvarsutbildarna.

Ange på ansökan vilken funktion du har gentemot en civil myndighet.

Ansökan kan skickas med e-post eller brev.

Du som är medlem i Försvarsutbildarna kan söka kurser direkt via hemsidan genom att logga in på ”Mina Sidor” med ditt medlemsnummer.

Medlemmar ur andra frivilliga försvarsorganisationer skickar ansökan till den organisation som du är medlem i för bestyrkande av medlemskap samt yttrande.

Sidan publicerad/ändrad 2018-05-21 kl. 12:49 av Anna Karlsson.