För dig som vill stödja kommun eller län

Den kommunala krisberedskapen är beroende av frivilliga som vill hjälpa till. Här kan du läsa om hur du utbildar dig för att exempelvis kunna delta i frivilliga resursgrupper i din kommun eller för att delta i en regional resursgrupp i ett kärnkraftslän.