Basorganisation Miljö och Hälsa till länsstyrelserna

Kurskod: C71117


Kursens syfte

Syftet med kursen är att skapa och bygga upp en basorganisation av frivilliga med specialkompentens inom områdena hälsoskydd, livsmedel och miljöskydd.

Kursens mål

Målet med kursen är att öka länsstyrelsernas uthållighet vid större samhällsstörningar.

Kursbeskrivning

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper för att verka som förstärkningsresurs i en basorganisation med specialistkompetens inom områdena hälsoskydd, livsmedel och miljöskydd för att stödja Länsstyrelsens krisorganisation.

Kursens innehåll i stort:

  • Vad innebär det att vara frivillig och vad basorganisation, Miljö och Hälsas samt Försvarsutbildarnas roll och ansvar är och hur gränsdragningen mot din uppdragsgivare ser ut.
  • Hur hanterar krisorganisationen för Länsstyrelsen i Värmland och Norrbotten olika typer av händelser.
  • Scenarioövning kring dammbrott/höga flöden.

Särskilda förkunskaper

Du ska vara utbildad på universitets/högskolenivå inom miljö, hälsoskydds- och/eller livsmedelsområdet samt medlem i en frivillig försvarsorganisation. B-körkort krävs.
Om du idag inte är medlem i någon frivillig försvarsorganisation kan du bli medlem i Försvarsutbildarna Miljö och hälsa för 100 kronor/år.

Arrangör

Försvarsutbildarna Miljö och Hälsa

Vecka Datum Plats Sista ansökan
47 2017-11-24--2017-11-26 Luleå, Länsstyrelsen 2017-09-29

Ansökan till kurs

Ansökan ska vara Försvarsutbildarna tillhanda senast 2017-09-29.

Ansökan kan skickas med e-post eller brev.

Du som är medlem i Försvarsutbildarna kan söka kurser direkt via hemsidan genom att logga in på ”Mina Sidor” med ditt medlemsnummer.

Medlemmar ur andra frivilliga försvarsorganisationer skickar ansökan till den organisation som du är medlem i för bestyrkande av medlemskap samt yttrande.

Sidan publicerad/ändrad 2017-07-12 kl. 09:58 av Reneé Björnö.