Basorganisation Miljö och Hälsa till länsstyrelserna

Kurskod: C71117


Kursens mål

Målet är att eleverna ska kunna placeras som förstärkningspersonal inom området hälsoskydd för att öka länsstyrelsens uthållighet vid större samhällsstörningar. Detta sker genom att utbilda en basorganisation av frivilliga med miljö och hälsoskyddskompetens som ska kunna verka som en nationell resurs. Initialt sker utbildningen för länsstyrelserna i Norrbotten och Värmland men fler länsstyrelser kan på sikt bli aktuella som avnämare när resurs finns att tillgå.

Kursbeskrivning

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper för att verka som förstärkningsresurs i en basorganisation med speciallistkompetens inom områdena hälsoskydd, livsmedel och miljöskydd för att stödja Länsstyrelsens krisorganisation.  

Kursens innehåll i stort:

  • Vad innebär det att vara frivillig och vad basorganisation, Miljö och Hälsas samt Försvarsutbildarnas roll och ansvar är och hur gränsdragningen mot din uppdragsgivare ser ut
  • Hur hanterar krisorganisationen för Länsstyrelsen i Värmland och Länsstyrelsen i Norrbotten olika typer av händelser
  • Scenarioövning kring dammar och höga flöden

Här kan du läsa mer om att bli en resurs i hälsoskyddsfrågor

Särskilda förkunskaper

Kursen är öppen för alla som är utbildad på universitets/högskolenivå inom miljö, hälsoskydds- och/eller livsmedelsområdet samt medlem i någon frivillig försvarsorganisation. Du ska gärna ha arbetat med frågorna i några år. B-körkort. Om du idag inte är medlem i någon frivillig försvarsorganisation kan du bli medlem i Försvarsutbildarna Miljö och hälsa för 100 kronor/år.

Arrangör

Försvarsutbildarna Miljö och Hälsa

Vecka Datum Plats Sista ansökan
56 2016-11-18--2016-11-20 Länsstyrelsen, Karlstad 2016-10-28


Vill du veta mer

Kontakta Henrik Wapen, henrik.wapen@lansstyrelsen.se eller Katarina Frilén, katarina.frilen@lansstyrelsen.se

Ansökan till kurs

Skicka ansökningsblanketten till Försvarsutbildarna senast 2016-11-04.

Ansökan kan skickas med brev, e-post eller fax.

Du som är medlem i Försvarsutbildarna kan söka kurser direkt via hemsidan genom att logga in på ”Mina Sidor” med ditt medlemsnummer.

Medlemmar ur andra frivilliga försvarsorganisationer skickar ansökan till den organisation som du är medlem i för bestyrkande av medlemskap samt yttrande.

Sidan publicerad/ändrad 2016-10-31 kl. 10:54 av Reneé Björnö.