Frivilliga Resursgruppen, FRG

Inom FRG finns grundutbildningar och fortbildningar för FRG-medlem, FRG-ledare och FRG-ansvarig samt utbildning i kriskommunikation för FRG-medlemmar. Utbildningarna ger kunskaper som behövs för att utföra respektive uppgift i FRG.

Foto: Johan Paulin
Ansvarig organisation Beskrivning
Sveriges Civilförsvarsförbund