Civilt försvar

Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig.

Civilt försvar är det arbete som görs av statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner, privata företag och frivilligorganisationer. Arbetet syftar till att skydda civilbefolkningen och att exempelvis sjukvård och transporter fungerar vid krigsfara och krig. Vid krigsfara och krig ska det civila försvaret också kunna stödja Försvarsmakten. 

För några år sedan beslutade regeringen att myndigheter återigen skulle börja planera för totalförsvaret. Totalförsvaret är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av civilt försvar och militärt försvar. Totalförsvarsplaneringen är en stor omställning för civila myndigheter och Försvarsmakten.

De frivilliga försvarsorganisationerna utbildar redan idag frivilliga för att förstärka bemanningen hos myndigheter och kommuner vid kriser eller höjd beredskap. Det behovet kommer antagligen att öka i framtiden. 

bla knapp engagera dig.png