Presentationsunderlag

Här kan du läsa och ladda ner presentationer om den svenska säkerhetspolitiken, försvaret, krishanteringssystemet och de frivilliga försvarsorganisationer.

Säkerhetspolitik

Här kan du få grundläggande information om viktiga säkerhetspolitiska aktörer och det internationella systemet.

Presentation - Säkerhetspolitik
Bildtext - Säkerhetspolitik
 

Försvarsmakten

Presentationen ger grundläggande kunskaper om Försvarsmaktens roll, förmågor och det nya personalförsörjningssystemet.

Presentation - Försvarsmakten
Bildtext - Försvarsmakten
 

Samhällets krishantering

Länken ger dig grundläggande kunskaper om samhällets organisation och kapacitet för att hantera såväl mindre som större kriser.

Presentation - Sammhällets krishantering
Bildtext - Samhällets krishantering
 

Frivilliga försvarsorganisationer

Här presenteras dom svenska frivilliga försvarsorganisationer. Du får kunskap om vilka dessa är och vilken roll dom har.

Presentation - Frivilliga försvarsorganisationer
Bildtext - Frivilliga försvarsorganisationer