Frågor och svar

När får man antagningsbesked så att man kan ta ledigt från jobbet?
Du får normalt antagningsbesked senast 6 veckor före kursstart. Men det är alltid bra att så tidigt som möjligt informera sin chef och arbetsgivare, om att du avser söka eller har sökt kursen och väntar på antagningsbesked.

Om jag måste lämna återbud, hur gör jag då?
Om du får förhinder så ska du så snart som möjligt meddela detta till kursanordnande organisation, d v s den organisation som skickat bekräftelse att du sökt kursen eller antagningsbesked. Om du har fått brev från kursplatsen eller kurschefen så ska du även meddela dem, så kan någon annan få din plats.

Vad händer om kursen jag sökt till är fulltecknad?
Om du har angett ytterligare kursalternativ så flyttas du automatiskt över till den kursen. Normalt sett får du besked om att du är överflyttad till ditt andrahandsval. Har du inte angett något andrahandsval så måste du skicka in en ny ansökan till en annan GU-F.

Jag kommer på kursen, vart sänder jag svarskortet?
Svarskortet eller motsvarande sänds till angiven adress. Normalt sett sänds svarskorten till kursanordnande organisation eller stödjande organisationsenhet ur Försvarsmakten.

Om jag redan gjort militär utbildning, kan jag få genomföra en GU-F och få utbildning på annat vapen?
Det är organisationsenhet ur Försvarsmakten och din frivilliga försvarsorganisation som avgör om du har behov av att genomföra kursen. En eventuell ombeväpning kan ofta lösas på andra sätt, exempelvis med hjälp av särskilda kurser och utbildningstillfällen. Var det länge sedan du genomförde din militära grundutbildning kan det dock vara nödvändigt att du måste genomföra GU-F.

Får jag hämtning från flygplatsen eller tågstationen?
Det är olika beroende på kursplats. Information om eventuell hämtning framgår alltid av antagningsbeskedet. Det är viktigt att du så snart du fått dina biljetter meddelar kursplatsen/kursanordnaren dina ankomst- och avresetider.

Hur hittar jag till kursplatsen?
Vägbeskrivning brukar finnas med i antagningsbeskedet. Är du osäker på vägen kan du kontakta kurschefen eller kursanordnande organisation.

Kan jag komma dagen före kursstart?
Det brukar vara möjligt att komma till kursplatsen dagen före kursstart. Hur du då beställer boende etc framgår av antagningsbeskedet. Du skall inte utgå från att det finns mat till dig om du anländer sent på kvällen före kursstart.

Skall jag beställa biljetter, för att transportera mig till kursplatsen?
Ja, du beställer biljetter på det sätt som man anger i antagningsbeskedet. Det brukar normalt sett göras på en särskild blankett, som sänds in. Vänta inte med denna beställning, utan gör det så fort som möjligt.

Får man ersättning för förlorad arbetsinkomst?
Dagpenning betalas ut under kurstiden och även för mellanliggande helger men inte för lördag och/eller söndag som påbörjar eller avslutar en utbildning.

För att dagpenningen skall kunna betalas ut krävs det att en aktuell SGI (Sjukpenninggrundande inkomst) lämnas in.

Dagpenningbeloppet per dag räknas ut genom följande formel:
SGI x 90% / 365 = dagpenningbeloppet per dag.

Det finns dock ett maxbelopp och ett minimibelopp för dagpenning, detta fastställs av Försäkringskassan.

Dagpenningen är skattepliktig och skatt på 30% dras om inget annat angivits.

Om du redan får någon ersättning från Försäkringskassan, som t ex föräldrapenning, är det ditt ansvar att meddela Försäkringskassan och avbryta dessa ersättningar. Har du några frågor kring dagpenningen kontakta Försäkringskassan före kursstart.

Elever som är bosatta utomlands och saknar svensk fastställd SGI, studerar eller är pensionärer får minimibeloppet som ersättning.

Vid problem med Försäkringskassan att hämta ut SGI-uppgiften, hänvisa till ”Vägledning 2004:5 version 2 sida 107”.

Vad gäller för glasögon om de går sönder under kursen?
Du kan erhålla ersättning vid skada på eller förlust av glasögon, kontaktlinser eller klocka.

Ersättning kan lämnas under förutsättning att skadan eller förlusten av glasögonen, kontaktlinserna eller klockan föranletts av tjänstgöringsförhållandena och du själv inte medverkat till skadan eller förlusten genom oaktsamhet samt att skadan inte uppkommit till följd av trafik med motorfordon.

Ansökan om ersättning görs på särskild blankett och lämnas till kurschefen eller någon av instruktörerna under kursen.

Finns det försäkringar om jag skadar mig, någon annan eller har sönder något?
Ja, du är försäkrad genom medlemskapet i din frivilliga försvarsorganisation. Det är därför viktigt att du har betalat din medlemsavgift.

Jag är glutenintolerant, finns det glutenfri mat för mig?
Ja, köken är vana att hantera olika typer av allergier eller intoleranser som beror på maten. Det är viktigt att du meddelar detta redan på din kursansökan och när du bekräftar att du kommer till kursen. Är något oklart bör du även ta muntlig kontakt med kurschefen eller kursanordnande organisation.

Hur gör jag om jag har behov av specialkost?
Du meddelar detta på din kursansökan och när du bekräftar att du kommer till kursen (svarskortet eller motsvarande).

Kan jag ha med mig anhöriga till kursen?
Nej, det är inte lämpligt att medföra anhöriga till GU-F.

Kan jag ha med mig min hund till kursen?
Nej, det är inte lämpligt att medföra hund eller andra djur till GU-F.

Jag vill ha enkelrum, går det att ordna?
Nej, det fungerar inte på GU-F. Alla deltagare bor på logement/flerbäddsrum. Ett par nätter övernattar man dessutom i tält ute i skogen.

Jag har inte så bra kondition, vad händer om jag inte klarar löptestet?
Om du inte klarar tidskravet för löptestet avskiljs du inte från kursen. Det är ej heller avgörande för om du ska bli godkänd eller underkänd på kursen. Efter kursen och eventuell annan utbildning avgör din förbandschef om du kan antas till förbandet, bl a av fysiska skäl.

Löptestet bör ses som en ”målbild” som alla i insatsorganisationen ska klara av – även du!

Kursen är fysiskt krävande och du bör därför börja träna så tidigt som möjligt. Börja mjukt och försiktigt så att du inte skadar dig. Om du inte redan fått råd om träning kan du kontakta kurschefen eller kursanordnande organisation.

Vad händer om jag inte klarar alla moment under utbildningen?
Du kommer få god handledning av kunniga instruktörer, i syfte att lära dig och klara av kursens ingående moment. Skulle du trots allt inte klara alla avgörande moment och därmed kanske bli underkänd på kursen, kan du tyvärr inte fortsätta din utbildning mot instruktör eller specialist i hemvärnet. Det finns dock möjlighet att söka till en GU-F igen vid ett senare tillfälle.

Jag behöver ledigt en dag under kursen, kan jag få ledigt?
Normalt sett beviljas ingen ledighet från GU-F. Kursen är mycket komprimerad och intensiv. Det är mycket svårt att ”ta igen” utbildning som man har missat.

Om behov av ledighet uppstår diskuterar du det med din kurschef, som gör en bedömning från fall till fall.

Får jag behålla uniformen efter kursen?
Nej, utrustning och uniform som du får ut på kursplatsen lämnar du in efter kursen. Du får ut ny utrustning i samband med att du gör exempelvis introduktionsutbildning i Hemvärnet.

Får jag ha egna skor/ryggsäck på kursen?
Du kan få bära egna kängor under kursen, om skäl för detta finns. Du kan ta med dessa till kursplatsen och kurschefen beslutar då om de uppfyller kraven. Egen ryggsäck får normalt inte bäras under kursen.

Vad betyder alla förkortningarna?
De vanligaste militära förkortningarna kommer du att få lära dig under utbildningen. Är du osäker på något, så fråga din instruktör.

Kan jag söka utlandstjänst efter genomförd GU-F?
Nej, inte i ”stridande befattningar”. Befattningar som inte kräver militär grundutbildning kan du dock söka.

Militärrestaurangerna är vana att hantera olika behov av specialkost.
Du har fria resor och i antagningsbrevet får du veta hur du bokar dina resor.
Om du inte redan tränar så börja i dag med att gå stavgång eller jogga.