Att vara instruktör

När du är klar med din grundutbildning som instruktör kan du påbörja din tjänstgöring vid någon av alla de kurser och utbildningar som genomförs vid försvarsmaktens förband, skolor och kursgårdar. Givetvis ska du då också behärska det fackområde/ämne du ska utbilda i.

Inom Försvarsmakten - och främst inom Hemvärnets förband - finns det många olika specialistbefattningar som personal ur de frivilliga försvarsorganisationerna besätter. För att utbilda mot dessa specialistbefattningar - såväl vid GU-F som inom respektive fackområden - behövs instruktörer.

Även inom andra utbildningar som Försvarsmakten genomför kan du få tjänstgöra som instruktör. Oftast blir du då korttidsanställd av Försvarsmakten.

Försvarsmaktens personalförsörjning ställer idag stora krav på tidiga och goda relationer med ungdomar. Att vara instruktör vid de frivilliga försvarsorganisationernas ungdomsverksamhet är därför en mycket viktig uppgift som ställer särskilda krav - och för vilket det finns en särskild utbildning för – Instruktörskurs Ungdom (IK U).

När du efter IK G och IK T – och kanske även IK U - börjar din tjänstgöring som instruktör kommer du att få handledning av erfarna lärare som kommer att sörja för din utveckling mot att bli en kunnig och erfaren instruktör.

När du varit aktiv som instruktör några år och känner dig mogen för vidareutbildning så finns det flera vägar att välja.

  • Du kan inom eget fackområde/ämne vidareutveckla din kunskap, vilket i sin tur kan ge en utvecklad instruktörsroll.
     
  • Du kan genom olika fortbildningar utveckla din kunskap och förmåga inom ledarskap och pedagogik.
     
  • Du kan vidareutbilda dig till att bli handledare och/eller kurschef.


Du söker dessa vidareutbildningar i samråd och efter rekommendation av din frivilliga försvarsorganisation eller Försvarsmakten.

Som godkänd instruktör kommer att du ska skriva ett tjänstgöringsavtal med Försvarsmakten. Avtalet kommer att reglera de övergripande förutsättningarna för att få vara certifierad instruktör och kunna tjänstgöra antingen vid Försvarsmaktens utbildningar eller vid de frivilliga försvarsorganisationernas utbildningar. Detta avtal är just nu under utveckling och bedöms träda i kraft under hösten 2013 eller våren 2014.

Instruktör i vapentjänst (Foto: FBB)
Instruktör i minröjning (Foto: FBB)
Instruktör i sjukvårdstjänst (Foto: Johan Lundahl)