Hur söker jag till kurserna?

Att ta steget in i instruktörsvärlden är kanske inte det enklaste beslutet – utan kräver en del eftertanke. För många känns det naturligt att vilja bli instruktör och stå inför andra människor och undervisa – för andra kan det vara en ”tröskel” att ta sig över.

Instruktörskurs Grunder är utvecklad och uppbyggd med utgångspunkt från att du ”inte kan någonting” gällande instruktörsrollen, utan det är nu du ska börja din utbildning till och karriär som instruktör.

Så reflektera en stund – du har säkert kamrater som redan är instruktörer som du kan fråga – ta sedan steget och sök!

När du bestämt dig och känner dig redo för instruktörsutbildning ansöker du via egen frivillig försvarsorganisation. Du använder samma ansökningsblankett som vid ansökan till övriga kurser.

Det är viktigt att du sänder ansökan – inte direkt till FVRF – utan till din egna frivilliga försvarsorganisation så att de kan tillstyrka din ansökan baserat på din prognos mot att bli en duktig instruktör efter genomförd grundutbildning till instruktör.

Ansökningsblankett finns i anslutning till respektive kurs på www.frivilligutbildning.se eller www.fvrf.se

Instruktör i Ungdomsutbildning (Foto: FVRF)
Instruktör i Sambandstjänst (Foto: Lasse Sjöberg)
Instruktör i Överlevnadsutbildning (Foto: Sven-Åke Haglund)