Vad gör man på kurserna?

Alla instruktörskurserna som genomförs följer en av Högkvarteret godkänd kursplan. All instruktörsutbildning som de frivilliga försvarsorganisationerna genomför – kursplaner och genomförande - kvalitetssäkras av Militärhögskolan i Halmstad (MHS H).

Inom frivillig försvarsutbildning av blivande instruktörer följer vi i samma utbildning och innehåll som MHS H i sin utbildning av Specialistofficerare i deras instruktörsroll.

Inom all instruktörsutbildning finns fem teman som ständigt återkommer. Det är Försvarsmaktens grunder och synsätt gällande:

  • Värdegrund
  • Pedagogik
  • Ledarskap
  • Verksamhetssäkerhet
  • Fysiskt stridsvärde


Främst inom IK G och IK T läggs de grundläggande kunskaperna inom dessa teman.

Vid Instruktörskurs Fortsättningsutbildning – IK FU – får du fördjupa dig i rollen som instruktör. Syftet med IK FU är att ge den enskilde eleven en positiv kick som instruktör.

På Instruktörskurs Handledare – IK HL - utbildas, tränas och utvecklas instruktören mot att kunna instruera och handleda en blivande instruktör under IK G och IK T och under hans/hennes fortsatta karriär som instruktör.

Instruktörskurs Ungdom – IK U - vänder sig till de redan utbildade instruktörer som främst är instruktörer vid olika ungdomsverksamheter. Vid IK U får eleverna en inblick i de särskilda pedagogiska, kommunikativa mm förutsättningar en instruktör måste tänka på när han/hon har ansvar för en ungdomsgrupp.

Vid kurschefskursen utbildas eleven till att kunna tjänstgöra som kurschef med ansvar för att planera samt leda och genomföra en kurs. Den blivande kurschefen utbildas att kunna ta ansvar för såväl elever som kursens instruktörer inkl de eventuella handlade som står till kursledningens förfogande.

Nedan kan du klicka på de olika kursplanerna.

Utbildning av Kurschefer (Foto: FVRF)
Elevövning på IK T (Foto: FVRF)
Utbildning av Handledare (Foto: FVRF)