Ungdomsläger tjänstehund - Fortsättningskurs

Foto: Bo Eriksson

Kursens syfte

Ge en fördjupad målbild för en bra tjänstehund och tjänstehundsverksamheten med patrullhundar.

Kursens mål

Ge deltagarna god insikt i tjänstehundverksamheten i Försvarsmakten.

Kursbeskrivning

Kursen är en uppföljning av introduktionsutbildningen.  Den syftar till att intressera och informera ungdomar om tjänstehundsverksamheten inom Försvarsmakten.

Särskilda förkunskaper

Du som deltagit vid centralt tjänstehundsläger och är medlem i Svenska Brukshundklubben eller Svensk Hundungdom med specialklubb Svenska Brukshundklubben. Egen hund får gärna tas med.

Arrangör

Svenska Brukshundklubben (SBK)

Vecka Datum Plats Information
44 2016--11-04--2016-11-06 Marma  
Vecka Datum Plats Information
44 2016--11-04--2016-11-06 F21  


 

För mer information om kusen samt ansökan se Brukshundklubbens hemsida här.

Har du frågor kontakta gärna ungdomsansvarig via tjanstehundsungdom@brukshundklubben.se

Sidan publicerad/ändrad 2016-03-10 kl. 15:31 av SBK.