Ungdomsläger tjänstehund - Introduktionskurs (steg 1)

Foto: Bo Eriksson

Kursens syfte

Ge en tydlig målbild för en bra tjänstehund och tjänstehundsverksamheten med patrullhundar.

Kursens mål

Ge deltagarna god insikt i tjänstehundverksamheten i Försvarsmakten.

Kursbeskrivning

Genom utbildning och information och"prova på"- övningar intressera och informera ungdomar om tjänstehundsverksamheten inom Försvarsmakten.

Särskilda förkunskaper

Du är mellan 15-20 år, medlem i Svenska Brukshundklubben eller Svensk Hundungdom med Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Egen hund får gärna tas med. Det finns inga krav på att hunden ska vara utbildad. Har man inte tillgång till egen hund finns hundar för utlåning.

Arrangör

Svenska Brukshundklubben (SBK)

Vecka Datum Plats Information
27 2016-07-03--2016-07-09 Marma  
Vecka Datum Plats Information
28 2016-07-10--2016-07-16 Marma  

För mer information om kursen samt ansökan se brukshundklubbens hemsida här.

Har du frågor kontakta gärna ungdomsansvarig via tjanstehundsungdom@brukshundklubben.se

Sidan publicerad/ändrad 2016-03-10 kl. 15:32 av SBK.