Ungdomskurs - tema fjäll

Kurskod: C 19710


Kursens syfte

Kursen syftar till att du ska få grundläggande fjällkunskaper.

Kursbeskrivning

I kursen ingår bl a:

  • kunskap om lämplig utrustning i ödemarks- och fjällterräng
  • personlig färdighet i utrustningens hanterande, kontroll och vård
  • färdighet i fjällorientering med särskild vikt på kartläsning, vägval och planering av dagsetapp
  • färdighet som ledare för grupp och som lagchef
  • kunskap om fjällgeologi, växter och djurliv i fjällterräng samt "fjällvett"

Särskilda förkunskaper

Du ska ha genomfört grundläggande ungdomsutbildning och erhållit tygmärke med minst 1 romb.

För ungdomar i andra frivilliga försvarsorganisationer motsvarar 1 romb genomförd grundkurs, vilket innebär att du varit med i ungefär 1 år och deltagit i minst 80 timmar i organisationens ungdomsverksamhet.

Arrangör

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Vecka Datum Plats Information
31 2017-07-30--2017-08-04 Camp Ånn, Östersund  

Ansökan till kurs

Ifylld kursansökan ska lämnas till din ungdomsledare.

Ungdomsledaren behandlar alla ansökningar och skickar dem till Försvarsutbildarnas kansli senast 2017-04-15.

För medlemmar ur andra frivilliga försvarsorganisationer ska ansökan skickas till den organisation du är medlem i.

Observera att för ungdomar under 18 år krävs underskrift från vårdnadshavare på ansökan!

Sidan publicerad/ändrad 2017-02-16 kl. 12:39 av Reneé Björnö.