Ungdomskurs - tema officer

Kurskod: C 19723


Kursens syfte


Är du nyfiken på vad det innebär att läsa till och jobba som officer?


Försvarsutbildarna erbjuder tillsammans med Försvarsmakten under höstlovet ungdomar en introduktion och unik inblick i officersyrket vid Militärhögskolan Karlberg.

IMG_3417_2.jpg    IMG_3395_2.jpg

Kursbeskrivning

Under kursen kommer du att få träffa kadetter vid officersprogrammet. Lärare och instruktörer under kursen kommer ur Försvarshögskolan. Du kommer att få delta i samma lektioner som genomförs inom officersprogrammet.

Under veckan kommer du även att delta i ledarskapsutbildning och få kunskap om hur grupper bildas samt förändras över tiden. Varje dag genomförs fysisk träning varvat med träningslära. Att bygga upp sin fysik är en viktig del av utbildningen.

Om officersprogrammet

Försvarsmakten startade 2007 en ny officersutbildning, officersprogrammet. Utbildningen till taktiskt-operativa officerskarriären är tre år och genomförs huvudsakligen på Försvarshögskolan Militärhögskolan Karlberg. Efter examen erhåller eleven en kandidatexamen (180 akademiska poäng) i krigsvetenskap och kan ta anställning som fänrik i Försvarsmakten. Utbildningen till officer innehåller en unik blandning av ämnena krigsvetenskap (stridsteknik, taktik och strategi), militärteknik, statsvetenskap, engelska, ledarskap, militärhistoria och fysiskt stridsvärde.

Som officer är du genom hela din karriär en ledare och god förebild på olika nivåer. Du ansvarar för taktiska frågor och måste ha förmågan till helhetstänkande. Dina ledaregenskaper är mycket viktiga och du övar dig hela tiden för att kunna leda grupper under insatser såväl i Sverige som ute i världen. Det är ett ansvarsfullt jobb där du som chef måste fatta beslut, ibland livsviktiga för dig och andra. Du leder verksamheten med hjälp av underställda chefer. De flesta börjar som plutonchef med ansvar för omkring 30-50 personer.

Särskilda förkunskaper

Du ska:
- ha genomfört grundläggande ungdomsutbildning och vara minst 17 år
- vara elev vid ett program i gymnasieskolan med slutmål allmän högskolebehörighet
- ha lägst betyg E i idrott
- vara fullt frisk

Arrangör

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Vecka Datum Plats Information
44 2017-10-29--2017-11-03 MHS Karlberg, Stockholm  

Ansökan till kurs

Ifylld kursansökan ska lämnas till din ungdomsledare.

Ungdomsledaren behandlar alla ansökningar och skickar dem till Försvarsutbildarnas kansli senast 2017-09-22.

För medlemmar ur andra frivilliga försvarsorganisationer ska ansökan skickas till den organisation du är medlem i.

Observera att för ungdomar under 18 år krävs underskrift från vårdnadshavare på ansökan!

Sidan publicerad/ändrad 2017-09-15 kl. 10:00 av Reneé Björnö.