Ungdomskurs - tema teknik

Kurskod: C19730


Kursens syfte

Vi vill ge dig en unik möjlihget att under en vecka få inblick i vad som sker på Försvarsmaktens tekniska skola samt vad det innebär att tjänstgöra inom den tekniska tjänsten i Försvarsmakten.

Kursbeskrivning

Du kommer bo på logement och vara aktiv under hela vecka, även kvällarna.

Kursen innehåller främst praktisk verksamhet och du kommer att få se stridsfordon, vapensystem, flygplan och it-materiel. Du kommer också att få testa att flyga flygsimulator samt få yrkesinformation och information om utlandstjänstgöring.

Det krävs inget medlemskap i en frivillig försvarsorganisation och du har fri kost och logi under kursen samt fria resor.

Särskilda förkunskaper

Kursen vänder sig till dig som är mellan 15-20 år och är svensk medborgare.

Det krävs inget medlemskap för att söka kursen men även ungdomar som är medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer kan söka.

Arrangör

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Vecka Datum Plats Information
25 2018-06-17--2018-06-21 Halmstad  

Ansökan till kurs

Ansökan ska vara hos Försvarsutbildarna senast 2018-05-01.

För ungdomar som är medlemmar i en frivillig försvarsorganisation ska ansökan gå via egen ungdomsledare som ska skriva på ansökan innan den skickas till Försvarsutbildarna.

Observera att för ungdomar under 18 år krävs underskrift från vårdnadshavare på ansökan!

Sidan publicerad/ändrad 2018-02-26 kl. 16:08 av Reneé Björnö.