Ungdomskurs - tema överlevnad SERE A

Kurskod: C 19706


Kursens syfte

Kursen syftar till att du ska få nyttiga överlevnadskunskaper under barmarksförhållanden.

Kursens mål

Efter genomförd och godkänd utbildning får du utbildningsbevis SERE A (SERE är en militär förkortning för Survival, Evasion, Resistance och Escape).

Kursbeskrivning

Under kursen får du bland annat nyttiga kunskaper om hur man lever på naturens villkor, t ex:

  • kunskap om ätliga växter och hur man tillagar dem
  • kunskap om medicinalväxter som man kan utnyttja
  • lära sig hur man renar vatten
  • lära sig hur man bygger skydd för att övernatta i
  • lära sig hur man gör upp eld utan tändare/tändstickor
  • lära sig hur man kan göra fiskeredskap av det naturen bjuder

Särskilda förkunskaper

Du ska ha genomfört grundläggande ungdomsutbildning och erhållit tygmärke med minst 1 romb.

För ungdomar i andra frivilliga försvarsorganisationer motsvarar 1 romb genomförd grundkurs, vilket innebär att du varit med i ungefär 1 år och deltagit i minst 80 timmar i organisationens ungdomsverksamhet.

Arrangör

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Vecka Datum Plats Information
24-25 2017-06-17--2017-06-22 Lv-byn Väddö, Stockholm  

Ansökan till kurs

Ifylld kursansökan ska lämnas till din ungdomsledare.

Ungdomsledaren behandlar alla ansökningar och skickar dem till Försvarsutbildarnas kansli senast 2017-04-15.

För medlemmar ur andra frivilliga försvarsorganisationer ska ansökan skickas till den organisation du är medlem i.

Observera att för ungdomar under 18 år krävs underskrift från vårdnadshavare på ansökan!

Sidan publicerad/ändrad 2017-02-16 kl. 13:19 av Reneé Björnö.