Ungdomskurs - tema språk

Kurskod: C 19719


Kursens syfte

Prova på att vara militärtolk!

Kursen syftar till att ge dig en inblick i utbildningen till specialistofficer och militärtolk. Du kommer att på ett realistiskt och autentiskt sätt få språkutbildning i ett av de språk som man utbildar i på Tolkskolan.

Kursbeskrivning

Utbildningen kommer att innehålla praktiska moment där du får praktisera nyvunna kunskaper. I kursen medverkar personal som genomfört utbildning vid Tolkskolan. De kommer bland annat berätta om sina erfarenheter från utbildningen.

Efter kursen hoppas vi på att du fått en god bild av vad som krävs för att kunna anta utmaningen att i framtiden söka utbildning till specialistofficer eller militärtolk.

Särskilda förkunskaper

Kursen vänder sig till dig som är mellan 15 och 20 år och är medlem i en frivillig försvarsorganisation. Medlemsansökan kan skickas in i samband med kursansökan.

Du ska ha ett stort språkintresse och studievana. Du ska ha läst minst ett främmande språk i skolan förutom engelska.

Arrangör

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Vecka Datum Plats Information
26 2017-06-25--2017-06-29 Tylebäck Kursgård, Halmstad  

Ansökan till kurs

Ansökan skickas till Försvarsutbildarnas kansli senast 2017-04-15.

För medlemmar ur andra frivilliga försvarsorganisationer ska ansökan skickas till den organisation du är medlem i.

Observera att för ungdomar under 18 år krävs underskrift från vårdnadshavare på ansökan!

Sidan publicerad/ändrad 2017-02-16 kl. 13:16 av Reneé Björnö.