Ungdomsskola

Kurskod: C19724


Kursens syfte

Skolan riktar sig till ungdomar som är aktiva i verksamheten.

Kursbeskrivning

Ungdomsskola vecka 44, 2017

Baskurs
  

Du som är ny i verksamheten får de grundläggande kunskaper och färdigheter du behöver för att gå vidare i vår utbildning; sjukvård, sambandstjänst, förläggningstjänst, fysisk träning och mycket annat.

Förkunskaper: För dig som är ny i verksamheten, har genomfört introduktionskurs och fått ut din militära utrustning.

Fördjupningskurs Den riktar sig till dig som genomfört Baskursen och vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter ytterligare.

Förkunskaper: För dig som har genomfört grundläggande ungdomsutbildning och erhållit tygmärke med minst 1 romb.
 
Specialkurs 18+

Kursen inriktar sig på vapentjänst och prova-på-moment i strid, dessutom ingår sjukvårdstjänst, folkrätt och mycket annat spännande.

Förkunskaper: För dig som uppnått lägst två (2) romber (motsv. FK) samt, fyllda 18 år vid kursstarten. Genomfört grundläggande vapenutbildning Gevär 22. Du ska vara frisk och i övrigt ha fysiska eller medicinska förutsättningar som gör det möjligt för dig att delta. Av ungdomsledaren bedömts lämplig.

 

Ungdomsskola vecka 08, 2018

Baskurs

Du som är ny i verksamheten får de grundläggande kunskaper och färdigheter du behöver för att gå vidare i vår utbildning; sjukvård, sambandstjänst, förläggningstjänst, fysisk träning och mycket annat.

Förkunskaper: Du är ny i verksamheten, har genomfört introduktionskurs och fått ut din militära utrustning.

Fördjupningskurs

Den riktar sig till dig som genomfört Baskursen och vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter ytterligare.

Förkunskaper: Du ska ha genomfört grundläggande ungdomsutbildning och erhållit tygmärke med minst 1 romb.

Specialkurser

Specialkurserna är inte fastställda i nuläget. Sidan uppdateras när detta är klart.
 

 

Särskilda förkunskaper

För ungdomar i andra frivilliga försvarsorganisationer motsvarar 1 romb genomförd grundkurs, vilket innebär att du varit med i ungefär 1 år och deltagit i minst 80 timmar i organisationens ungdomsverksamhet.

2 romber motsvarar genomförd fortsättningskurs, vilket innebär att du varit med i ungefär 2 år och deltagit i minst 80 timmar per år i organisationens ungdomsverksamhet.

3 romber motsvarar ledarskapskurs (eller likställd verksamhet), vilket innebär att du varit med i ungefär 3 år och deltagit minst 80 timmar per år i organisationens ungdomsverksamhet.

Arrangör

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Vecka Datum Plats Information
44 2017-10-29--2017-11-04 Falsterbo Kursgård, Malmö  
08 2018-02-18--2018-02-24 Falsterbo Kursgård, Malmö  

Ansökan till kurs

Ifylld kursansökan ska lämnas till din ungdomsledare.

För Ungdomsskola v 08, 2018 ska ansökan vara Försvarsutbildarna tillhanda senast 2017-12-15.

För Ungdomsskola v 44, 2017 ska ansökan vara Försvarsutbildarna tillhanda senast 2017-09-20.

För medlemmar ur andra frivilliga försvarsorganisationer ska ansökan skickas till den organisation du är medlem i.

Observera att för ungdomar under 18 år krävs underskrift från vårdnadshavare på ansökan!

Sidan publicerad/ändrad 2017-09-19 kl. 13:27 av Reneé Björnö.