Ungdomsskola

Kurskod: C 19724


Kursens syfte

Skolan riktar sig till ungdomar som är aktiva i verksamheten.

Kursbeskrivning

Ungdomsskola vecka 08, 2017

Baskurs

Du som är ny i verksamheten får de grundläggande kunskaper och färdigheter du behöver för att gå vidare i vår utbildning; sjukvård, sambandstjänst, förläggningstjänst, fysisk träning och mycket annat.

Förkunskaper: För dig som är ny i verksamheten, har genomfört introduktionskurs och fått ut din militära utrustning.

Fördjupningskurs

Den riktar sig till dig som genomfört Baskursen och vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter ytterligare.

Förkunskaper: För dig som uppnått lägst en (1) romb.

Ledarskapskurs

Här får du lära dig mer om hur du leder, utbildar och motiverar andra.

Förkunskaper: För dig som uppnått lägst två (2) romber.

Specialkurs Försvarsmedicin

Här för du en fördjupad personlig färdighet och förståelse för akut sjukvårdshjälp i fältmässiga situationer samt en orienterande utbildning i vilka krav som ställs på en militär sjukvårdsorganisation samt hur denna är beskaffad.

Förkunskaper: För dig som uppnått lägst två (2) romber.

 

Ungdomsskola vecka 44, 2017

Baskurs
  

Du som är ny i verksamheten får de grundläggande kunskaper och färdigheter du behöver för att gå vidare i vår utbildning; sjukvård, sambandstjänst, förläggningstjänst, fysisk träning och mycket annat.

Förkunskaper: För dig som är ny i verksamheten, har genomfört introduktionskurs och fått ut din militära utrustning.

Fördjupningskurs Den riktar sig till dig som genomfört Baskursen och vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter ytterligare.

Förkunskaper: För dig som har genomfört grundläggande ungdomsutbildning och erhållit tygmärke med minst 1 romb.
 
Luftvärn och teknik Du får en inblick i vad som sker på Luftvärnsregementet och Försvarsmaktens tekniska skola.

Förkunskaper: För du som erhållit tygmärke med minst 2 romber.
 
PK +18 Kursen inriktar sig på vapentjänst och prova-på-moment i strid.

Förkunskaper: För dig som genomfört grundläggande ungdomsutbildning och fyllt 18 år.

 

Särskilda förkunskaper

För ungdomar i andra frivilliga försvarsorganisationer motsvarar 1 romb genomförd grundkurs, vilket innebär att du varit med i ungefär 1 år och deltagit i minst 80 timmar i organisationens ungdomsverksamhet.

2 romber motsvarar genomförd fortsättningskurs, vilket innebär att du varit med i ungefär 2 år och deltagit i minst 80 timmar per år i organisationens ungdomsverksamhet.

3 romber motsvarar ledarskapskurs (eller likställd verksamhet), vilket innebär att du varit med i ungefär 3 år och deltagit minst 80 timmar per år i organisationens ungdomsverksamhet.

Arrangör

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Vecka Datum Plats Information
08 2017-02-19--2017-02-25 Falsterbo Kursgård, Malmö  
44 2017-10-29--2017-11-04 Falsterbo Kursgård, Malmö  

Ansökan till kurs

Ifylld kursansökan ska lämnas till din ungdomsledare.

För Ungdomsskola v 08, 2017 ska ansökan vara Försvarsutbildarna tillhanda senast 2016-12-21.

För Ungdomsskola v 44, 2017 ska ansökan vara Försvarsutbildarna tillhanda senast 2017-09-15.

För medlemmar ur andra frivilliga försvarsorganisationer ska ansökan skickas till den organisation du är medlem i.

Observera att för ungdomar under 18 år krävs underskrift från vårdnadshavare på ansökan!

Sidan publicerad/ändrad 2017-08-17 kl. 10:10 av Reneé Björnö.