Ungdomsskola - höst

Kurskod: C19728


Kursens syfte

Skolan riktar sig till ungdomar som är aktiva i verksamheten.

Kursbeskrivning

Baskurs

Du som är ny i verksamheten får de grundläggande kunskaper och färdigheter du behöver för att gå vidare i vår utbildning; sjukvård, sambandstjänst, förläggningstjänst, fysisk träning och mycket annat.

Förkunskaper: Du är ny i verksamheten, har genomfört introduktionskurs och fått ut din militära utrustning.

Fördjupningskurs

Den riktar sig till dig som genomfört Baskursen och vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter ytterligare.

Förkunskaper: Du ska ha genomfört grundläggande ungdomsutbildning och erhållit tygmärke med minst 1 romb.

Specialkurs Tema Försvarsmedicin:

Här får du fördjupa dig mer, teoretiskt och praktiskt, om vad sjukvårdsjtänst militärt och civilt innebär, vad det finns för utrustning för att ta hand om skadade, hur man använder den och myckekt mer.

Förkunskaper: Du ska ha genomfört grundläggande ungdomsutbildning och erhållit tygmärke med minst 1 romb.
 

Specialkurs Tema 18+:

Kursen inriktar sig på vapentjänst och prova-på moment i strid. Du får också lära dig mer om folkrätt och sjukvårdstjänst.

Förkunskaper: Du ska ha fyllt 18 år vid kursstart, erhållit tygmärke med minst 2 romber samt ha grundutbildning på gevär 22.

Särskilda förkunskaper

För ungdomar i andra frivilliga försvarsorganisationer motsvarar 1 romb genomförd grundkurs, vilket innebär att du varit med i ungefär 1 år och deltagit i minst 80 timmar i organisationens ungdomsverksamhet.

2 romber motsvarar genomförd fortsättningskurs, vilket innebär att du varit med i ungefär 2 år och deltagit i minst 80 timmar per år i organisationens ungdomsverksamhet.

3 romber motsvarar ledarskapskurs (eller likställd verksamhet), vilket innebär att du varit med i ungefär 3 år och deltagit minst 80 timmar per år i organisationens ungdomsverksamhet.

Arrangör

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Vecka Datum Plats Information
44 2018-10-28--2018-11-03 Falsterbo kursgård, Malmö  

Ansökan till kurs

Ifylld kursansökan ska lämnas till din ungdomsledare.

Ansökan ska vara hos Försvarsutbildarna senast 2018-09-10.

För medlemmar ur andra frivilliga försvarsorganisationer ska ansökan skickas till den organisation du är medlem i.

Observera att för ungdomar under 18 år krävs underskrift från vårdnadshavare på ansökan!

Sidan publicerad/ändrad 2018-02-12 kl. 13:49 av Reneé Björnö.