Sjövärnskårens sommarskola

Kursens syfte

Sjövärnskåren erbjuder kvalificerad ungdomsverksamhet för ungdomar mellan 15 och 20 år. Här får du utmaningar, äventyr, kamratskap och mängder av ny och nyttig kunskap. Sommarskolorna genomförs på fyra olika öar i landet (Känsö utanför Göteborg, Kungsholmen utanför Karlskrona, Märsgarn utanför Stockholm och Lungön utanför Härnösand). Utbildningen syftar till att väcka ett intresse för en framtid som anställd i Försvarsmakten.

Kursbeskrivning

Sommarkurserna genomförs under tre veckor under sommarmånaderna. Du får fri resa till och från kursen samt fri mat och logi under vistelsen. Under kurstiden är du försäkrad genom Sjövärnskårens olycksfallsförsäkring och du får låna de kläder (uniform) du behöver. Kurserna är fysiskt och psykiskt krävande, varför det är viktigt att du är frisk och har god kondition och att du kan simma minst 200 m. För att få genomföra kurs måste du även ha godkända skolbetyg i kärnämnena (svenska, matematik och engelska). Kurserna är uppbyggda så att man genomför en sommardel och en s.k. hemortsdel, vilken genomförs under hösten/vintern vid den lokala Sjövärnskåren.

Grundkursen (GK)
Under den första sommarkursen lär du dig grundläggande sjömanskap, navigation, sjukvård, sjösäkerhet, fälttjänst, försvarskunskap, samband/signalering m.m. Du lär dig att samarbeta och bo tillsammans med andra och du lär dig att ta ansvar för dig själv och dina kamrater.För att kunna fortsätta till nästa sommarkurs (fortsättningskursen) krävs att du deltar i hemortsutbildning. Den genomförs under hösten/vintern/våren i den lokala Sjövärnskårens regi. Utbildningen syftar till att bibehålla de kunskaper du tidigare fått samt att studera till förarintyg för fritidsbåt (www.nfb.a.se).

Fortsättningskursen (FK)
Under den andra sommaren fördjupas de olika ämnena och byggs på med mer praktik. För att kunna fortsätta till den tredje sommarkursen (praktikkursen) krävs även här att du deltar i hemortsutbildningen. Här läser du till kustskepparintyg (www.nfb.a.se).

Praktikkursen (PK)
Den tredje sommaren fördjupas ämnena ytterligare och här ligger tonvikten på praktik. Nu får du prova på olika befattningar ombord motorbåt och att vara flera dagar ute till sjöss. Under den tredje hemortsutbildningen genomförs flera mycket spännande studiebesök. För att få fortsätta till den fjärde sommarkursen (ledarkursen) krävs godkänd hemortsutbildning samt även goda vitsord från praktikkursen.

Ledarkursen (LK)
Det finns möjlighet att genomföra en fjärde sommarkurs (ledarkursen). Här får du lära dig grunderna i ledarskap och instruktörstjänst med målet att kunna tjänstgöra som biträdande ungdomsledare vid den egna Sjövärnskåren eller som biträdande instruktör vid en sommarkurs.

 

Arrangör

Sjövärnskårernas Riksförbund

Sidan publicerad/ändrad 2015-06-09 kl. 11:23 av Anna.