Utbildning

Här hittar du information om militär utbildning som genomförs av frivilliga försvarsorganisationer. Det är utbildningar för dig som vill genomföra grundläggande soldatutbildning för frivilliga eller andra frivilliggemensamma utbildningar. Här finns även  kurser för dig som vill prova på hur det är i Försvarsmakten. De specialistutbildningar som genomförs för frivilligavtal återfinns hos den organisation som har ansvar för befattningen.

Fordon

Kort beskrivning (ca 200 tecken inklusive blanksteg)
Länk? Behövs det en undersida för att sedan länka vidare till Bilkåren, FMCK?

Försvarsinformation

Kort beskrivning (ca 200 tecken inklusive blanksteg)
Läs mer här

GU-F

GU-F är en tvåveckorsutbildning på cirka 135 timmar för de som vill tjänstgöra på specialistbefattningar i hemvärnet och som saknar militär grundutbildning sedan tidigare.
Läs mer här

Med hund

Kort beskrivning (ca 200 tecken inklusive blanksteg)
Länk?

Funktionärsutbildning

Kurserna syftar till att ge dig grundläggande kunskaper för att inom förbund eller förening leda eller delta i arbetet i styrelsen eller i det administrativa arbetet i samband med utbildning- och ungdomsverksamhet.
Läs mer här

Informationstjänst

Kort beskrivning (ca 200 tecken inklusive blanksteg)
Läs mer här

Instruktör

Kort beskrivning (ca 200 tecken inklusive blanksteg)
Bör länkas till http://www.frivilligutbildning.se/militar/instruktor_3
Men här måste vi göra om "puffarna". Tar en särskilt diskussion om detta med FVRF.

Ledarskap

Kort beskrivning (ca 200 tecken inklusive blanksteg)
Läs mer på Svenska Lottakårens hemsdia. Länk?

Military Weekend

För dig som funderar på om du ska delta aktivt i Försvarsmaktens verksamhet. Under tre intensiva dagar får du prova på det militära livet med förläggningstjänst, sjukvård, exercis och hantering av militär utrustning.
Läs mer här.

Militärtolk

Kort beskrivning (ca 200 tecken inklusive blanksteg)
Läs mer här

Vinterutbildning

Kort beskrivning (ca 200 tecken inklusive blanksteg)
Läs mer här - länk?

Övrig militär utbildning

Kort beskrivning (ca 200 tecken inklusive blanksteg)
Läs mer här - länk?