Militär utbildning

Här finns det samlade utbudet av de utbildningar som genomförs av frivilliga försvarsorganisationer.

Här finns allt från grundläggande utbildningar till olika typer av specialistutbildningar. De flesta utbildningarna är inriktade mot hemvärnets befattningar men det finns även annan utbildning. Har du ingen militär utbildning och inte riktigt vet vad som passar dig bäst, så finns det pröva-på-utbildningar under en helg där du får veta mer om hur det är att arbeta som anställd i försvaret, delta i hemvärnet eller engagera dig i frivilligrörelsen på andra sätt.
Läs mer här!

Om du är intresserad av att bli specialist i hemvärnet tex sjukvårdare, hundförare eller stabsassistent så behöver du genomföra en tvåveckors grundläggande soldatutbildningen. Här kan du få information om vilka befattningar det finns i hemvärnet.
Läs mer här!

Foto: Peter Nordström, AMF
Foto: Jörgen Fagerström