Military Weekend

Under tre intensiva dagar får du prova på det militära livet med, förläggningstjänst, sjukvård, exercis och hantering av militär utrustning.

GU-F

GU-F är en tvåveckorsutbildning på cirka 135 timmar för de som vill tjänstgöra på specialistbefattningar i hemvärnet och som saknar militär grundutbildning sedan tidigare.

CBRN

Här finns kurser som innhåller bl a grundläggande kunskaper i skydd mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot och ämnen.

Fordon/MC

Här återfinns kurser i fordontjänst för befattning i Försvarsmakten. Kurserna är inriktade mot såväl minibuss som tyngre fordon och bandvagnar.

Försvarsinformation

Här får du information om det kursutbud som finns i ämnet Försvarsinformation.

Med hund

Här återfinns kurser som riktar sig till dig som, tillsammans med din hund, skall tjänstgöra i Försvarsmakten.

Instruktör

Här återfinns kurser för dig som är intresserad av att vara frivilliginstruktör med såväl allmän inriktning som specialinstruktörsutbildningar.

Ledarskap

Här återfinns kurser för dig som är intresserad av ledarskap. Det finns kurser med såväl allmän inriktning som befattningsutbildningar.

Marin

Kurserna syftar till att utbilda till våra sjömansbefattningar och kompetensutveckla våra instruktörer och funktionärer.

Sjukvård/Personal

Här återfinns utbildning för dig som i din befattning har behov av sjukvårdsutbildning.

Specialutbildning

Här återfinns kurser för dig som i din befattning som har en särskild kompetens.

Stab/Samband/Und

Här återfinns kurser för dig som i din befattning behöver utveckla dig i stabstjänst och sambandstjänst.

Underhållstjänst

Här återfinns utbildning för dig som i din befattning behöver utbildning i underhållstjänst. Kurserna omfattar kok- och förplägnadstjänst och utbildning i hälsoskydd.

Vapentjänst/Strid

Här återfinns utbildning för dig som behöver kompletteringsutbildning i strid. Utbildningarna är inriktade mot markstrid i olika miljöer.