CBRN - grundkurs

Kurskod: C 19140


Kursens syfte

CBRN står för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot.
Kursen syftar till att du ska erhålla grundläggande kunskaper i skydd mot dessa stridsmedel för att kunna överleva CBRN-anfall och för att kunna bidra till förbandets överlevnadsförmåga och operationsduglighet i CBRN-miljö.

Kursen är obligatorisk för blivande rekognoserings- eller saneringssoldater i hemvärnet.

Kursens mål

Efter kursen ska du bl a;

 • känna igen anfall med CBRN-stridsmedel och vidta skyddsåtgärder
 • känna igen CBRN-larm och signaler
 • känna igen förekomsten av en biologisk eller kemisk risk och vidta skyddsåtgärder
 • erhålla grundläggande kunskaper om CBRN-stridmedel inklusive TIM
 • erhålla kännedom om grundläggande hotbildstruktur inklusive TIM
 • på korrekt sätt ta på, justera och kontrollera din skyddsmask inom föreskriven tid
 • på korrekt sätt ta på skyddskläder/C-stridsdräkt
 • vidta skyddsåtgärder mot värmestrålning
 • utföra omedelbar personlig sanering
 • följa rutinerna för avlägsnandet av CBRN personlig skyddsutrustning
 • känna igen om sårade är kontaminerade och ge första hjälpen (egenvård och kamratvård)
 • iaktta god personlig hälsa och hygien som en skyddsåtgärd mot sjukdomsspridning
 • ha grundläggande kunskaper i varning- och rapportering

Kursbeskrivning

-

Särskilda förkunskaper

Du ska ha genomfört militär grundutbildning (lägst GU-F) med godkänt resultat.
Kursen är lämplig för all militär personal.

Arrangör

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Vecka Datum Plats Information
27 2017-07-02--2017-07-08 Falsterbo Kursgård, Malmö  

Ansökan till kurs

Skicka ansökningsblanketten till Försvarsutbildarna senast 2017-04-15.

Ansökan kan skickas med e-post eller brev.

Du som är medlem i Försvarsutbildarna kan söka kurser direkt via hemsidan genom att logga in på ”Mina Sidor” med ditt medlemsnummer.

Medlemmar ur andra frivilliga försvarsorganisationer skickar ansökan till den organisation som du är medlem i för bestyrkande av medlemskap samt yttrande.

Sidan publicerad/ändrad 2017-02-15 kl. 10:36 av Reneé Björnö.