CBRN - rekognosering/sanering

Kurskod: C 19324


Kursens syfte

Kursen syftar till att förbereda och träna soldater och chefer att lösa CBRN-plutonens uppgifter enligt krigsförbansspecifikationen.

Kursen är även lämplig för kompani- och bataljonsledningar.

Kursbeskrivning

Under utbildningen tränas både enskild färdighet samt gruppens metodik och organisation i lösande av plutonens huvuduppgifter.

Särskilda förkunskaper

Du ska ha genomfört grundläggande militär utbildning (lägst GU-F) samt CBRN-grundkurs med godkänt resultat.

Arrangör

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Vecka Datum Plats Information
28 2017-07-09--2017-07-15 Revingehed, Lund  

Ansökan till kurs

Skicka ansökningsblanketten till Försvarsutbildarna senast 2017-04-15.

Ansökan kan skickas med e-post eller brev.

Du som är medlem i Försvarsutbildarna kan söka kurser direkt via hemsidan genom att logga in på ”Mina Sidor” med ditt medlemsnummer.

Medlemmar ur andra frivilliga försvarsorganisationer skickar ansökan till den organisation som du är medlem i för bestyrkande av medlemskap samt yttrande.

Sidan publicerad/ändrad 2017-02-15 kl. 10:39 av Reneé Björnö.