Bussförare i Hemvärnet

Kurskod: 525


Kursens syfte

Bataljonen inleder årets krigsförbandsövning. Efter inryckning och kort uppställning ska bataljonsstaben och bevakningskompaniet förflyttas ut till sina respektive områden. Bussförarna är redo att skjutsa ut personalen, men först genomför du tillsyn före körning och stämmer av dagens körningar tillsammans med din transportgruppchef.

Som bussförare inom Hemvärnet är det din uppgift att transportera personal. Du måste vara en säker och stabil förare oavsett om du färdas i stadsmiljö, landsvägar eller små grusvägar och oavsett vilka väderförhållanden som råder. Du ska även kunna skydda dig själv och ditt fordon.

I din befattning ska du kunna delta i fordonsmarscher. Det innebär att du och andra förare kör era fordon i grupp efter en uppgjord plan, där vägval, alternativa vägar, tankning och reparationer är bestämda på förhand. Som förare ansvarar du för vården av ditt fordon och du måste också kunna hantera skador på bussen.

Du bär samma stridsutrustning som övriga soldater i ditt förband och du hanterar ditt tjänstevapen, Ak 4B väl. Genom att öva med ditt förband får du den kompetens du behöver för att kunna lösa dina uppgifter i skarpt läge. Du måste vara rutinerad på att köra ditt fordon och van att tempoväxla och agera snabbt i pressade lägen.

Kursens mål

Militärt förarbevis Buss.

Vid godkänd utbildning får du militärt förarbevis för buss. Sedan kan du vidareutbilda i marsch och transport (läs mer under kompletteringsutbildning för förare i Hemvärnet).

 

Kursbeskrivning

Efter din utbildning kommer du att tjänstgöra i ledningsplutonen i Hemvärnsbataljonen.

Utbildning till bussförare

  • Grundläggande utbildning för frivilliga (GU-F), 2 veckor
  • Grundkurs Buss, 2 + 2 veckor eller, om du har civilt D-körkort, Grundkurs Förarbevis Buss, 12 dagar

Fordonsutbildningens innehåll

  • Civil och militär trafikteori
  • Körning i stad och på landsväg
  • Materielkunskap och vård
  • Riskutbildning
  • Försvarsmaktens värdeberäknad mängd 1000 p

Särskilda förkunskaper

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i Bilkåren. Utbildningen kräver god fysik.

Du ska vara en erfaren förare av bil med manuell växellåda. Du ska även söka körkortstillstånd hos Transportstyrelsen. För Grundkurs Förarbevis Buss krävs civilt D-körkort samt god vana att köra manuellt växlad buss.

För deltagande krävs ett utbildningsavtal och därmed genomgången säkerhetsprövning inklusive registerkontroll. För ytterligare information kontakta din lokala Bilkår.

Senast 10 veckor före utbildningsstart måste ditt utbildningsavtal vara klart för att du ska kunna påbörja utbildningen.

Arrangör

Bilkåren

Anmälan

Anmälan sker genom att du tillsammans med din lokala Bilkår upprättar en utbildningsplan mot aktuell befattning.

Aktuella kursdatum

Grundkurs Buss, Karlskrona
Del 1 8-21/10, del 2 26/11-9/12
Anmälan snarast.

Sidan publicerad/ändrad 2016-09-21 kl. 18:31 av Bilkåren.