Lastbilsförare i Hemvärnet

Kurskod: K 17102


Kursens syfte

Klockan närmar sig midnatt och du och din grupp marscherar under tystnad genom skogen. Du och en grupp andra förare har i uppdrag att transportera ammunition från närmaste regemente till en grupperingsplats i skogen och där vägen tog slut fick ni hoppa ur era fordon och fortsätta till fots med lasten den sista biten. Du vet att ni har ytterligare en timme kvar att gå och du längtar efter att få din välbehövliga dygnsvila på sex timmar. Under morgondagen ska du utföra flera transportuppdrag som kommer att kräva full fokus.

Som lastbilsförare inom Hemvärnet är det din uppgift att transportera materiel. Du måste vara en säker och stabil förare oavsett om du färdas i stadsmiljö eller terräng och oavsett vilka väderförhållanden som råder. Du ska även kunna skydda dig själv och ditt fordon.

I din befattning ska du kunna delta i fordonsmarscher. Det innebär att du och andra förare kör era fordon i grupp efter en uppgjord plan, där vägval, alternativa vägar, tankning och reparationer är bestämda på förhand. Som lastbilsförare ska du även kunna delta i eskortkörningar och du har då i uppgift att köra tillsammans med ett fordon som du skyddar. Som förare ansvarar du för vården av ditt fordon och du måste också kunna hantera skador på lastbilen.

Du bär samma stridsutrustning som övriga soldater i ditt förband och du hanterar ditt tjänstevapen, Ak 4B väl. Genom att öva med ditt förband får du den kompetens du behöver för att kunna lösa dina uppgifter i skarpt läge. Du måste vara rutinerad på att köra ditt fordon och van att tempoväxla och agera snabbt i pressade lägen.

 

Kursens mål

Militärt förarbevis på tung lastbil.

Efter din utbildning kan du tjänstgöra i stab både på bataljon och kompani i Hemvärnet. Du kan också tjänstgöra på en CBRN-pluton eller som lastbilsförare/drivmedelsman i en tanknings- och laddningsomgångsgrupp (TOLO-grupp) inom Hemvärnet.

 

Kursbeskrivning

Utbildning till lastbilsförare

  • Grundläggande utbildning för frivilliga (GU-F), 2 veckor
  • Grundkurs Tung Lastbil barmark, 2 + 2 veckor eller, om du har civilt C-körkort, Grundkurs Förarbevis Tung Lastbil, 12 dagar
  • Grundkurs Tung Lastbil vinter, 6 dagar
  • Fortsättningsutbildning Tungt släp, 3 veckor (enbart för befattningar i TOLO)

Fordonsutbildningens innehåll

  • Civil och militär trafikteori
  • Körning i tätort och på landsväg
  • Materielkunskap och vård
  • Riskutbildning
  • Försvarsmaktens värdeberäknad mängd 1000 p
  • Vinterutbildning

Särskilda förkunskaper

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i Bilkåren. Utbildningen kräver god fysik.

Du ska även vara en erfaren förare av bil med manuell växellåda samt söka körkortstillstånd hos Transportstyrelsen. För GK Förarbevis Tung lastbil krävs civilt C-körkort samt god vana att köra lastbil.

För deltagande krävs ett utbildningsavtal och därmed genomgången säkerhetsprövning inklusive registerkontroll. För ytterligare information kontakta din lokala Bilkår.

Om du är på väg mot en befattning i CBRN-pluton kontaktar du Försvarsutbildarna och Pistolskytteförbundet för information om befattningar i TOLO-grupp.

Senast 10 veckor före utbildningsstart måste ditt utbildningsavtal vara klart för att du ska kunna påbörja utbildningen.

Arrangör

Sveriges Bilkårers Riksförbund (Bilkåren)

Anmälan

Anmälan sker genom att du tillsammans med din lokala Bilkår upprättar en utbildningsplan mot aktuell befattning.

Aktuella kursdatum

GK Tung lastbil barmark i Boden
Del 1 22/10-4/11, del 2 19/11-2/12
Anmälan snarast.

GK Tung lastbil Vinter genomförs under januari-februari 2017.

Sidan publicerad/ändrad 2016-09-21 kl. 16:01 av Bilkåren.