Kompletteringsutbildning för förare i Hemvärnet

Kurskod: 585


Kursens syfte

Som förare i Hemvärnet behöver du inte bara kunna köra ditt fordon, du behöver också fördjupad kunskap om att köra i ett militärt förband. Om du är lastbilsförare behöver du också kunna använda den tilläggsutrustning som finns på en lastbil.

 

 

Kursens mål

Tillägg till militärt förarbevis.

Kursbeskrivning

Kursen ”Lasthantering” är öppen för förare på tung lastbil. Denna utbildning fokuserar på fördjupad körning med rullflak, last samt tilläggsutbildning på kran, tipp och bakgavellyft. Kursen är 4 dagar.

Kursinnehåll i ”Lasthantering”

  • Lastberäkningar
  • Lastsäkring
  • Fördjupad körning med rullflak
  • Kran, tipp och bakgavellyft

Kursen ”Marsch och transport” är öppen för förare på lastbil, buss och minibuss. Det är en mycket praktiskt utbildning med mycket körning och den avslutas med en längre tillämpningsövning med olika moment. Kursen är 8 dagar.

Kursinnehåll i ”Marsch och transport”

  • Fordonsmarsch
  • Orientering
  • Rapportering
  • Samband
  • Åtgärder på grupperingsplats

För lastbilsförare kan man med fördel gå kurserna tillsammans, de blir då tillsammans 11 dagar.

Särskilda förkunskaper

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i Bilkåren och placerad som fordonsförare i Hemvärnet.

Utbildningen kräver god fysik.

För lasthanteringskursen krävs förarbevis Tung lastbil. För kursen marsch och transport krävs förarbevis på Tung Lastbil/Buss/Minibuss.

För ytterligare information kontakta din lokala bilkår .

Arrangör

Sveriges Bilkårers Riksförbund (Bilkåren)

Anmälan

Sker på blankett "Kursanmälan militär kurs" och skickas via din lokala Bilkår.

Aktuella kursdatum

Lasthantering, Enköping
4-7 december 2016


Sista anmälan 8/10.

 

Sidan publicerad/ändrad 2016-09-21 kl. 16:24 av Bilkåren.