Trafiksoldat/förare i Trafikplutonen

Kurskod: 521


Kursens syfte

Hela bataljonen ska förflyttas en längre sträcka. Fordonsmarschen kommer att passera flera större tätorter. Trafikplutonen har uppgiften att rekognoscera lämpliga färdvägar och underlätta marschen. Din uppgift som trafiksoldat kan vara att både dirigera trafik och att hjälpa med transporter av materiel.

Trafikplutonens uppgifter kan vara att leda och dirigera större militära transporter eller att rekognoscera lämpliga färdvägar.

 

Kursens mål

Militärt förarbevis Minibuss tungt släp

Efter din utbildning kommer du tjänstgöra som Trafiksoldat i en Trafikpluton.

Trafikpluton finns i Skövde, Revinge, Stockholm och Härnösand

Kursbeskrivning

Utbildning till trafiksoldat/förare i trafikpluton

 • Grundläggande utbildning för frivilliga (GU-F), 2 veckor
 • Grundkurs Minibuss med tungt släp, 2 veckor
 • Grundkurs trafiktjänst 1, 1 vecka (genomförs av FMCK)
 • Grundkurs trafiktjänst 2, 2 veckor (genomförs av FMCK)

Utbildningens innehåll

 • Civil och militär trafikteori
 • Körning i tätort och på landsväg
 • Materielkunskap och vård
 • Riskutbildning
 • Försvarsmaktens värdeberäknad mängd 1000 p
 • Trafikposttjänst
 • Trafikreglering
 • Samverkan Polis och Trafikverket

Särskilda förkunskaper

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i en Frivillig Försvarsorganisation. Utbildningen kräver god fysik.
Du ska ha god vana att köra bil med manuell växellåda.

Arrangör

Bilkåren & FMCK

Anmälan

Anmälan sker genom att du tillsammans med din lokala Bilkår upprättar en utbildningsplan mot aktuell befattning.

Aktuella kursdatum

Preliminärt genomförs nästa minibuss m släputbildning vecka 31-32 2017 i Skövde.


Datum för Grundkurs trafiktjänst 1 och 2 finns på www.fmck.se

www.bilkaren.se   

www.fmck.se

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2016-09-21 kl. 18:43 av Bilkåren.