IK MC-tekniker

Kurskod: GK245M107


Kursens syfte

Syftet med kursen är att förse FMCK Riksförbunds utbildningsorganisation samt kårer med personal som innehar fördjupade kunskaper avseende vård och reparationer på materielsystemet MC258. Kursen riktar sig till instruktörer/kurstekniker likväl som mc-ansvariga på kår.

Kursens mål

 • Goda färdigheter och kunskaper om förebyggande och avhjälpande underhåll.
 • Mycket god systemförståelse.
 • Kunskaper om FM:s reservdelshantering och reservmaterielsystem.
 • Kunna leda vård enligt materielvårdsschema. 

 

Kursbeskrivning

De huvudsakliga teman som tas upp på kursen:

 • Tekniska grunder
 • Ellära
 • Motorlära med kringsystem
 • Smörj och drivmedelslära
 • Bromssystem
 • Transmissionslära
 • Ramlära med styrgeometri
 • Fjädringslära
 • Underhåll - Reparation
 • Metodik och felsökningsteknik

Deltagare på kursen bör vara väl förtrogen med såväl grundläggande teoretiska tekniska begrepp som praktiska metoder. För att kunna tillgodogöra sig kursen bör man självständigt kunna hantera de i en mekanisk verkstad vanligast förekommande verktygen.

 

Särskilda förkunskaper

Kunskaper om materielsystemet MC258 motsvarande GKMC, GK2 eller Materielvårdskurs (MVK)
Gällande körkort A1/A2/A
Gällande militärt förarbevis MC (ej krav)
Allmäntekniska kunskaper motsvarande tekniskt gymnasium

Arrangör

Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund (FMCK)

Vecka Datum Plats Information
644 2016-10-29 -- 2016-11-05 Skövde

Sista anmälningsdag 30 september 2016

744 2017-10-28 -- 2017-11-04 Skövde Sista anmälningsdag 29 september 2017

Sidan publicerad/ändrad 2016-03-14 kl. 14:59 av FMCK.