Fortsättningskurs MC

Kursens syfte

Kursens syfte är att fördjupa och repetera kunskaper i mc-tjänst, orientering, ordonnanstjänst, sjukvårdstjänst och mtrl-vård.

Kursens mål

Efter kurs ska deltagare ha befäst kunskaper och förmågor i körning på olika underlag och under olika förhållanden, orientera på motorcykel, ordonnansens uppgifter vid fordonsmarsch, repeterat Första hjälpen och åtgärder på skadeplats. Dessutom ingår ett mindre teknikblock med vård och underhåll under fältmässiga förhållanden.

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att fördjupa och repetera kunskaper i mc-tjänst, orientering, ordonnanstjänst, sjukvårdstjänst och mtrl-vård.

Särskilda förkunskaper

GKMC, GKMC Vinter.

Arrangör

Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund (FMCK)

Vecka Datum Plats Information
35 2018-08-25--2018-09-01 Eksjö Sista anmälningsdatum 2018-06-15

Sidan publicerad/ändrad 2018-04-18 kl. 10:56 av FMCK.