Grundkurs Mc

Kurskod: GK245M101


En mc-ordonnans måste alltid kunna hitta rätt!

Kursens syfte

GKMC är en tvåveckorsutbildning på cirka 124 timmar för den som genomfört militär grundutbildning och som ska tjänstgöra i de specialistbefattningar som omfattar mc-tjänst, främst mc-ordonnans och trafiksoldat.

Kursens mål

Efter kursen ska deltagaren trafiksäkert kunna hantera motorcykel i alla tänkbara situationer på barmark, kunna vårda och underhålla motorcykeln enligt vårdschema, även under fältmässiga förhållanden, samt uppfylla kraven för militärt förarbevis för motorcykel. Deltagaren ska även tillgodogöra sig grundläggande kunskaper i ordonnanstjänst, fordonsorientering, trafiktjänst, sjukvårdstjänst och andra vanliga uppgifter för militära mc-förare.

Kursbeskrivning

Den militära mc-föraren verkar i en ofta mycket krävande arbetsmiljö. Man rör sig bland vanlig trafik, med materiel och fordon som är konstruerade och målade för att inte synas, som kan vara stora och ha begränsad sikt. Militära förband uppträder ibland annorlunda än övriga trafikanter, vilket ställer stora krav på uppsikt, planering och tydlighet i trafikbeteendet. Motorcykeln är ett smidigt fordon som effektivt kan ta sig fram i många situationer, inte sällan för att bistå det egna förbandets rörelser, men kan samtidigt vara svår att uppfatta för övrig trafik på grund av sin storlek och mörka färger. Därför måste en militär mc-förare uppfylla mycket höga krav på trafiksäkert uppträdande, ha kunskap om civila och militära trafikregler, samt förmåga att manövrera sitt fordon på olika underlag.

Fokus ligger till en början på grundläggande körutbildning. Syftet är att likrikta alla deltagare avseende kunskaper och förmåga med betoning på trafiksäkert uppträdande, samt att successivt öka svårighetsgraden så att kraven för militärt förarbevis för motorcykel uppnås. Normalt inleds kursen med uttag och provkörning av de motorcyklar som ska användas. Därefter följer grundläggande sjukvårdsutbildning, med inriktning på åtgärder vid trafikolycka. Även militär riskutbildning ingår i denna del.

Körutbildningen påbörjas på en körgård där förmågan att manövrera motorcykeln i låg hastighet utvecklas genom olika övningar. Nästa steg är bromsning-/kurvtagningsteknik och landsvägskörning på asfalt och grusväg. Det ingår också övningar i bogsering av mc, och körning med passagerare på olika underlag.

Huvuddelen av körutbildningen examineras fortlöpande av kursens instruktörer, men vissa delar examineras genom individuella körprov, t ex körning i stadstrafik. Parallellt med körutbildningen genomförs utbildning i felsökning, vård och underhåll av motorcykeln.

Första delen av kursen avslutas med teoretiskt prov i civil och militär trafikteori. 

Den andra delen av kursen har sitt huvudsakliga fokus på befattningen som mc-ordonnans. Deltagarna får lära sig grunderna i orientering på mc, 

vatten1405240108.jpegterrängkörning och trafiktjänst. I slutet av kursen genomförs en utbildningskontroll i form av en tillämpad övning där man praktiserar det som lärts ut under kursen. Kursen avslutas med vård och inlämning av motorcyklar och annan materiel.

 

GKMC är en utbildning som präglas av tidvis högt tempo med fysiskt och psykiskt ansträngande tjänst. Man bör således vara i god fysisk form, och i god tid träna kondition och styrka. Kursen är huvudsakligen praktisk med teoretiska inslag. De teoretiska inslagen utgörs till stor del av körkortsteori, som bör repeteras grundligt före kurs. Även kännedom och kunskap om gällande reglementen, handböcker och övriga bestämmelser ingår.

 

 

 

 

 

 

Särskilda förkunskaper

Medlemskap i FMCK
Genomförd militär grundutbildning: Vpl GU, GU-F, GSU eller GMU, med lägst betyg G eller motsv.
Körkort för motorcykel(A1, A2, A)
God förmåga att framföra motorcykel på väg
Goda kunskaper i civil körkortsteori

Arrangör

Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund (FMCK) www.fmck.se

Vecka Datum Plats Information
19-20 2018-05-05--2018-05-19 Villingsbergs skjutfält Sista anmälningsdatum 2017-12-30
29-30 2018-07-14--2018-07-28 Karlsborg (Kråks skjutfält) Sista anmälningsdatum 2018-03-30
34-35 2018-08-18--2018-09-01 Eksjö Sista anmälningsdatum 2018-03-30
36-37 2018-09-01--201/8-09-15 Eksjö Sista anmälningsdatum 2018-06-15

 

Sidan publicerad/ändrad 2018-04-18 kl. 10:59 av FMCK.