Försvarsinformation

Totalförsvarsinformation är en av grundpelarna i frivilligverksamheten. Försvarsutbildarna har huvudmannaskap för utbildning i totalförsvarsinformation och har tagit fram en utvecklingsstege som inleds med en inledande översikt för att kunna diskutera och informera med nya medlemmar till att själv kunna leda och utveckla totalförsvarsinformationsverksamheten i sin egen organisation. Tidigare år har det funnits tre steg som benämnts 1-3. Steg 1 är numera borttagen som uppgift och därför är benämns kurserna från 2015 som grundkurs (tidigare steg 2) och fortsättningskurs (tidigare steg 3).

Här kan du läsa och ladda ner presentationer om den svenska säkerhetspolitiken, försvaret, krishanteringssystemet och de frivilliga försvarsorganisationer.
Länk till presentationer.

Foto: Lars Björk