Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)

Kurskod: G17111


Kursens syfte

GU-F är en tvåveckorsutbildning på cirka 140 timmar för de som vill tjänstgöra på specialistbefattningar i hemvärnet och som saknar militär grundutbildning sedan tidigare.

Kursens mål

Efter kursen ska du bl.a kunna hantera eldhandvapen i en stridssituation och ingå i grupp vid försvar av egen arbetsplats, verksamhet eller objekt. Du ska kunna påbörja grundläggande befattningsutbildning eller motsvarande efter kursen.

Intryck från grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)

Via den här länken ser du några fotointryck från en GU-F.

Bengt Ohlsson skriver  I DN Kultur (2014-10-26) en intressant artikel om sina tankar om försvar och sitt deltagande på den grundläggande soldatutbildningen (GU-F) som han genomförde i Ånn. Läs den om du är intresserad av att bli specialist eller har tankar kring varför vi har ett försvar.
Via den här länken kan du läsa artikeln

DN2.jpeg
Foto Bo Eriksson.

Kursbeskrivning

Kursen riktar sig till personer som inte genomfört grundläggande militär utbildning och är rekryterad mot en specialistbefattning i insatsorganisationen, t ex i Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna.

GU-F vänder sig även till de ur de frivilliga försvarsorganisationerna som inte har - men som behöver - en allmän militär utbildning som förkunskapskrav inför att påbörja sin instruktörsutbildning.

För att få genomföra kursen ska du vara rekryterad mot en konkret befattning i insatsorganisationen eller genomföra kursen som förberedelser inför grundläggande instruktörsutbildning.

Kursen präglas av högt tempo med fysiskt och psykiskt ansträngande tjänst, bl a är målbilden att du ska du kunna springa två kilometer på 11 minuter och 35 sekunder.

Kursen innehåller bl a sjukvård, vapentjänst, skyddstjänst och fälttjänst, samt teoretiska pass om soldatreglerna och Försvarsmaktens värdegrund. Utbildningen avslutas med en tillämpningsövning där man praktiserar det man lärt sig under kursen.

Utbildningsavtal

För att kunna genomföra GU-F krävs det att du har ett Utbildningsavtal och därmed genomgått säkerhetsprövning inklusive registerkontroll via Försvarsmakten. För ytterligare information, kontakta din frivilliga försvarsorganisation. Se även nedanstående processbeskrivning.

Specialistbefattning_Process liten bild.jpg

Särskilda förkunskaper

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i en frivillig försvarsorganisation. Utbildningen kräver en god fysik.
Du ska ha tecknat ett Utbildningsavtal med Försvarsmakten.

Arrangör

Försvarsutbildarna, Bilkåren, Svenska Lottakåren, Flygvapenfrivilliga, Sjövärnskåren

Vecka Datum Plats Information
08-09 2018-02-17--2018-03-02 Göteborg Försvarsutbildarna
11-12 2018-03-10--2018-03-23 Såtenäs, Lidköping Försvarsutbildarna
17-18 2018-04-21--2018-05-04 Skövde Bilkåren
18-20 2018-05-04--2018-05-18 Fårö, Gotland Försvarsutbildarna
19-20 2018-05-05--2018-05-18 Marma, Gävle Försvarsutbildarna
19-20 2018-05-06--2018-05-20 Boden Försvarsutbildarna
26-27 2018-06-25--2018-07-08 Luleå Flygvapenfrivilliga
27-28 2018-06-30--2018-07-13 Villingsberg, Örebro Försvarsutbildarna
27-28 2018-06-30--2018-07-13 Revingehed, Lund Svenska Lottakåren
27-28 2018-06-30--2018-07-13 Karlskrona Sjövärnskåren
28-29 2018-07-07--2018-07-20 Revingehed, Lund Försvarsutbildarna
33-34 2018-08-11--2018-08-24 Falun Försvarsutbildarna
33-34 2018-08-11--2018-08-24 Kvarn, Borensberg Försvarsutbildarna
35-36 2018-08-25--2018-09-07 Göteborg Försvarsutbildarna
37-38 2018-09-08--2018-09-21 Ånn, Östersund Försvarsutbildarna
41-42 2018-10-06--2018-10-19 Ronneby Flygvapenfrivilliga
41-42 2018-10-06--2018-10-19 Eksjö Försvarsutbildarna
43-44 2018-10-20--2018-11-02 Halmstad Försvarsutbildarna
46-47 2018-11-10--2018-11-23 Umeå (alt Tåme) Försvarsutbildarna

Vi reserverar oss för eventuella ändringar gällande datum och kursplats.

Utbildningsplan (ansökan)

En Utbildningsplan ska upprättas tillsammans med den organisation du är medlem i. Din organisation ska skicka Utbildningsplanen till Hemvärnet samt en kopia till den kursanordnande organisationen för den GU-F du söker i första hand.

Senast 9 veckor innan kursstart ska en kopia på Utbildningsplanen vara den kursanordnande organisationen tillhanda.

Senast 6 veckor innan kursstart ska en kopia på det godkända Utbildningsavtalet vara den kursanordnande organisationen tillhanda.

Kontakta en frivillig forsvarsorganisation för mer information om befattningar, utbildningssteg, krav etc.

Sidan publicerad/ändrad 2017-11-30 kl. 15:55 av Reneé Björnö.