Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)

Kurskod: G 17111


Kursens syfte

GU-F är en tvåveckorsutbildning på cirka 135 timmar för de som vill tjänstgöra på specialistbefattningar i hemvärnet och som saknar militär grundutbildning sedan tidigare.

Kursens mål

Efter kursen ska du bl.a kunna hantera eldhandvapen i en stridssituation och ingå i grupp vid försvar av egen arbetsplats, verksamhet eller objekt. Du ska kunna påbörja grundläggande befattningsutbildning eller motsvarande efter kursen.

Intryck från grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)

Via den här länken ser du några fotointryck från en GU-F.

Bengt Ohlsson skriver  I DN Kultur (2014-10-26) en intressant artikel om sina tankar om försvar och sitt deltagande på den grundläggande soldatutbildningen (GU-F) som han genomförde i Ånn. Läs den om du är intresserad av att bli specialist eller har tankar kring varför vi har ett försvar.
Via den här länken kan du läsa artikeln

DN2.jpeg
Foto Bo Eriksson.

Kursbeskrivning

Kursen riktar sig till personer som inte genomfört grundläggande militär utbildning och på sikt vill erhålla en specialistbefattning i insatsorganisationen, t ex i Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna.

GU-F vänder sig även till de ur de frivilliga försvarsorganisationerna som inte har - men som behöver - en allmän militär utbildning som förkunskapskrav inför att påbörja sin instruktörsutbildning.

För att få genomföra kursen ska du vara rekryterad mot en konkret befattning i insatsorganisationen eller genomföra kursen som förberedelser inför grundläggande instruktörsutbildning.

Kursen präglas av högt tempo med fysiskt och psykiskt ansträngande tjänst, bl a ska du kunna springa två kilometer på 11 minuter och 35 sekunder.

Kursen innehåller bl a sjukvård, vapentjänst, skyddstjänst och fälttjänst, samt teoretiska pass om soldatreglerna och Försvarsmaktens värdegrund. Utbildningen avslutas med en tillämpad övning där man praktiserar det som lärts ut under kursen.

Utbildningsavtal

Fr o m 2016 krävs ett utbildningsavtal och därmed genomgången säkerhetsprövning inklusive registerkontroll innan ansökan till GU-F. En kopia på utbildningsavtalet ska bifogas med ansökan. För ytterligare information, kontakta din frivilliga försvarsorganisation. Se även nedanstående processbeskrivning.

Specialistbefattning_Process liten bild.jpg

Särskilda förkunskaper

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i en frivillig försvarsorganisation. Utbildningen kräver en god fysik.

Arrangör

Försvarsutbildnar, Bilkåren, Svenska Lottakåren, Flygvapenfrivilliga, Sjövärnskåren

Vecka Datum Plats Information
08-09 2016-02-19--2016-03-04 Göteborg Försvarsutbildarna /FULLTECKNAD
14-15 2016-04-03--2016-04-16 Camp Ånn, Östersund Försvarsutbildarna /FULLTECKNAD
14-15 2016-04-02--2016-04-15 Såtenäs Försvarsutbildarna /FULLTECKNAD
16-18 2016-04-16--2016-04-29 Skövde Bilkåren /FULLTECKNAD
19-20 2016-05-08--2016-05-22 Boden Försvarsutbildarna /FULLTECKNAD
21-23 2016-05-27--2016-06-10 Fårö kursgård, Gotland Försvarsutbildarna /FULLTECKNAD
27-28 2016-07-02--2016-07-15 Karlskrona Sjövärnskåren /FULLTECKNAD
27-28 2016-07-02--2016-07-15 Villingsberg, Örebro Försvarsutbildarna /FULLTECKNAD
27-28 2016-07-02--2016-07-15 Luleå Flygvapenfrivilliga
27-28 2016-07-02--2016-07-15 Revingehed, Lund Svenska Lottakåren
31-32 2016-07-30--2016-08-12 Revingehed, Lund Försvarsutbildarna
33-34 2016-08-13--2016-08-26 Falun Försvarsutbildarna
33-34 2016-08-13--2016-08-26 Kvarn, Borensberg Försvarsutbildarna
35-36 2016-08-27--2016-09-09 Marma, Gävle Försvarsutbildarna /ENDAST PISTOLUTB.
42-43 2016-10-15--2016-10-28 Halmstad Försvarsutbildarna
42-43 2016-10-15--2016-10-28 Eksjö Försvarsutbildarna
44-45 2016-10-29--2016-11-11 Ronneby Flygvapenfrivilliga
48-49 2016-11-26--2016-12-09 Umeå/Tåme Försvarsutbildarna

Ansökan

Ansökan till kurs skickas till den organisation du är medlem i. Efter kontroll av medlemskap samt yttrande, skickar de i sin tur ansökan till genomförande organisation. Kopia på utbildningsavtal ska bifogas.

OBS! Senast 9 veckor innan kursstart måste ansökan skickas in.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar gällande datum och kursplats.

För mer information samt ansökan, se respektive organisations hemsida.

Försvarsutbildarna

Bilkåren

Svenska Lottakåren

Flygvapenfrivilliga

Sjövärnskåren

Sidan publicerad/ändrad 2016-05-09 kl. 08:38 av Reneé Björnö.