Instruktör

Här återfinns kurser för dig som är intresserad av att vara frivilliginstruktör. Det finns kurser med såväl allmän inriktning som specialinstruktörsutbildningar.

Foto: Peter Nordström