Funktionärskurs - utbildning

Kurskod: C19602


Kursens syfte

Utbildningen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om:

  • gällande utbildningsbestämmelser
  • grundläggande kompetens i utbildningsplanering
  • utbildningsadministration och genomförande på såväl central-, regional- som lokal nivå
  • hur dialog med Försvarsmakten (Utbildningsgrupp) genomförs

Utbildningen ska även skapa insikt och kunskap om samverkans- och samordningsmöjligheter med andra frivilliga försvarsorganisationer.

Kursens mål

Du ska efter genomförd utbildning kunna vara utbildningsansvarig vid förening eller förbund och ska ha uppnått sådan kunskap att du kan planera, budgetera och följa upp och rapportera utbildning.

Kursbeskrivning

-

Särskilda förkunskaper

Du ska vara eller på väg att bli funktionär inom förbund alt förening, till exempel utbildningsansvarig eller sekreterare.

Arrangör

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Vecka Datum Plats Information
32 2018-08-06--2018-08-12 Tylebäck kursgård, Halmstad  

Ansökan till kurs

Ansökan ska vara hos Försvarsutbildarna senast 2018-04-30.

Ansökan kan skickas med e-post eller brev.

Du som är medlem i Försvarsutbildarna kan söka kurser direkt via hemsidan genom att logga in på ”Mina Sidor” med ditt medlemsnummer.

Medlemmar ur andra frivilliga försvarsorganisationer skickar ansökan via egen frivillig organisation som ska godkänna och ge yttrande innan den skickas till Försvarsutbildarna.

Sidan publicerad/ändrad 2018-02-12 kl. 10:22 av Reneé Björnö.