Funktionärskurs - utbildning

Kurskod: C 19602


Kursens syfte

Utbildningen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om:

  • gällande utbildningsbestämmelser
  • grundläggande kompetens i utbildningsplanering
  • utbildningsadministration och genomförande på såväl central-, regional- som lokal nivå
  • hur dialog med Försvarsmakten (Utbildningsgrupp) genomförs
  • bestämmelser för ungdomsverksamhet samt förståelse för säkerhetsbestämmelser i samband med utbildning

Utbildningen ska även skapa insikt och kunskap om samverkans- och samordningsmöjligheter med andra frivilliga försvarsorganisationer.

Kursens mål

Du ska efter genomförd utbildning kunna vara utbildningsansvarig vid förening eller förbund och ska ha uppnått sådan kunskap att du kan planera, budgetera och följa upp och rapportera utbildning.

Kursbeskrivning

Funktionärsutbildningen är uppdelad på två linjer: utbildning och allmän.

Delar av utbildningen kommer att genomföras gemensamt eftersom samverkan mellan olika funktionärer är mycket viktigt.

Informationstjänst och rekrytering kommer att vara en integrerad del i bägge linjer.

Särskilda förkunskaper

Kursen är avsedd för funktionärer (eller blivande funktionärer) inom förbund och förening, t ex utbildningsansvarig eller sekreterare.

Arrangör

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Vecka Datum Plats Information
31 2017-07-29--2017-08-04 Tylebäck Kursgård, Halmstad  

Ansökan till kurs

Skicka ansökningsblanketten till Försvarsutbildarna senast 2017-04-30.

Ansökan kan skickas med e-post eller brev.

Du som är medlem i Försvarsutbildarna kan söka kurser direkt via hemsidan genom att logga in på ”Mina Sidor” med ditt medlemsnummer.

Medlemmar ur andra frivilliga försvarsorganisationer skickar ansökan till den organisation som du är medlem i för bestyrkande av medlemskap samt yttrande.

Sidan publicerad/ändrad 2017-02-16 kl. 09:58 av Reneé Björnö.