Ungdomsinstruktör

Kurskod: C09718


Kursens syfte

Efter kursen ska du kunna planera, genomföra samt följa upp enstaka utbildning/övning inom ungdomsverksamheten. Tyngdpunkten ligger på instruktörsrollen, dvs att skapa optimala inlärningssituationer för ungdomar.

Kursbeskrivning

Kursen ger kunskaper/förståelse om:

• Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn
• Försvarsmaktens verksamhetssäkerhet, arbetsmiljölagstiftning och metod för riskanalys
• Utbilda andra i grupps storlek (8-12 personer)
• Ungdomars lärande
• Genomföra utbildningsplanering (PM/Planskrivning, Utbildningsmål och värdering)
• Hur utbildning kvalitetssäkras (bl a kursplaner)

Särskilda förkunskaper

Kursen riktar sig till ungdomsledare, funktionärer m fl som är lämpliga/intresserade att bli instruktör inom ungdomsverksamheten. Kan även ses som en repetitionsutbildning för redan utbildade.
Du ska ha fullgjort militär grundutbildning eller bedömas lämplig av andra skäl (t ex godkänd Ledarskapskurs 2 i kombination med personlig mognad och lämplighet).
Du ska också bedömas vara lämplig av förbund och Försvarsmakten (utbildningsgrupp). För att söka denna kurs krävs att du är myndig.

Arrangör

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Vecka Datum Plats Information
42 2018-10-19--2018-10-21 Umeå  

Ansökan till kurs

Kursen är regional vilket innebär att den vänder sig till boende i närområdet/regionen.

Ansökan ska vara hos Försvarsutbildarna 6 veckor före kursstart.

Ansökan kan skickas med e-post eller brev.

Du som är medlem i Försvarsutbildarna kan söka kurser direkt via hemsidan genom att logga in på Mina Sidor med ditt medlemsnummer.

Medlemmar ur andra frivilliga försvarsorganisationer skickar kursansökan till den organisation som du är medlem i för bestyrkande av medlemskap samt yttrande.

Antagningsbesked skickas ut senast 2 veckor före kursstart.

Sidan publicerad/ändrad 2018-02-13 kl. 10:36 av Reneé Björnö.