Instruktörskurs Grunder (IK G)

Kurskod: L 17504


Kursens syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande förutsättningar för fortsatt utbildning till instruktör genom kursen IK Tillämpning - och som därefter ger formell kompetens som inmstruktör.

Kursens mål

Kursmål:

Eleven ska efter kursen - med fortsatt stöd och handledning - kunna planera, genomföra och utvärdera enskilda övningar/lektioner inom grupps ram och där använda utbildningsmetoden visa - instruera - öva - öva - pröva.                        

Delmål: Eleven ska efter kursen:

  • kunna förklara utbildningsmetoden visa - instruera - öva - öva - pröva.
  • kunna förklara och använda feedback.
  • kunna tillämpa planeringens olika moment jml Handbok Utbildningsmetodik.
  • kunna genomföra övningar/lektioner enligt utbildningsmetoden visa - instruera - öva - öva - pröva.
  • kunna utvärdera egen övning/lektion jml Handbok Utbildningsmetodik

Kursbeskrivning

Målgrupp
Medlem ur frivillig försvarsorganisation.

Kursens innehåll och upplägg
Kursen omfattar tretton utbildningsdagar - inklusive in- och utryckningsdagar. Kursen inleds med att klarlägga Försvarsmaktens krav på en instruktör. Eleverna får en grundläggande utbildning i att planera, genomföra och utvärdera en övning/lektion - och efterhand att med handledning praktiskt planera, genomföra och utvärdera övningar/lektioner.Eleverna får en intruduktion i ledarskap som relaterar till instruktörsrollen. Kursen omfattar företrädesvis praktiska övningar.

Prövning (examination)
Sker efter tillämpade moment; egen övning/lektion, seminarier och redovisningar.

Särskilda förkunskaper

Lägsta förkunskapskrav är : att vara medlem i frivillig försvarsorganisation, ha genomfört militär grundutbildning - minst GU-F och av den egna organisationen ha bedömts lämplig att bli instruktör samt att ha genomfört anvisade studier (Nätbaserat Lärande) via It´s Learning.

Arrangör

Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF)

Vecka Datum Plats Information
806-807 2018-02-03--2018-02-16 Uppsala  
815-816 2018-04-07--2018-04-20 Halmstad  
740-741 2017-09-30--2017-10-13 Linköping  
747-748 2017-11-18--2017-12-01 Halmstad  

För mer information om kursen samt ansökan; se www.fvrf.se

Sidan publicerad/ändrad 2017-09-14 kl. 16:26 av FVRF.