Instruktörskurs Fortsättningsutbildning

Kurskod: G19002


Kursens syfte

Kursens syfte är att utveckla instruktörens personliga pedagogiska färdighet och det görs genom att ta utgångspunkt i individens lärbehov och nuvarande utbildningsståndpunkt.

Kursens mål

Målet för kursen är att eleven ska dels utveckla sig i sin instruktörsroll och dels ha identifierat och dokumenterat sin utveckling och framtida verksamhet som instruktör. 

Kursbeskrivning

Centralt under kursen är att lära av och tillsammans med andra, d.v.s. dina kurskamrater.
Under kursen berörs t.ex. ämnen som organisering av utbildning, FM pedagogiska grundsyn, utbildningsmetoder, att formulera lärandemål och att genomföra värdering/utvärdering.
Praktiska moment (t.ex. genomföra lektioner), föreläsningar, gruppdiskussioner och enskilt arbete genomförs.
En röd tråd i kursen är din utveckling i instruktörsrollen och i slutet av kursen utarbetar du en personlig utvecklingsplan kopplat till rollen som instruktör.
En kurs med många tillfällen till personlig utveckling!


Målgrupp
Aktiva instruktörer ur frivilligorganisationerna som har en vilja att utveckla sig i instruktörsrollen .

Kursdeltagaren ska vara väl motiverad för att arbeta med sin utveckling som individ och sin roll som instruktör samt sin tjänstgöring som instruktör.

Olika delar av kursen tar sin utgångspunkt i att samtliga elever har en gemensam utgångspunkt. Efter dialog mellan kursledning och antagna elever kan det därför bli aktuellt med egna förberedelser inför kursen. Omfattningen kan då bli 8-12 timmar att genomföra på egen hand.

Kursens innehåll och upplägg
Kursen omfattar fem utbildningsdagar.

Prövning
Genomförs genom uppföljning av elevens engagemang och resultat under kursen avseende främst diskussioner/seminarier (motsv) samt egna övningar/lektioner och redovisningar.

Särskilda förkunskaper

Eleven har grundutbildning och verkat som instruktör. Aktuell kunskap och erfarenhet motiverar att eleven uppdaterar desamma.

Arrangör

Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF)

Vecka Datum Plats Information
746 2017-11-17--2017-11-19 Luleå  
       

För mer information om kursen samt ansökan; se www.fvrf.se

Sidan publicerad/ändrad 2017-03-08 kl. 15:10 av FVRF.