Instruktörskurs Tillämpning (IK T)

Kurskod: V 15930


Kursens syfte

Kursen syftar till att ge fortsatt utbildning för att erhålla formell kompettens som instruktör.

Kursens mål

Eleven ska efter kursen - i rollen som instruktör - kunna planera, genomföra och utvärdera övning/lektion inom grupps ram och då välja utbildningsmetod utifrån målet med övningen/lektionen dess svårighetsgrad samt truppens utbildningsståndpunkt och olika situations- och påverkansfaktorer.

Delmål: Eleven ska efter kursen:

  • ha förståelse för Försvarsmaktens pedagogiska grunder i de sex utgångspunkterna jml Pedagogiska Grunder kapitel 1.
  • kunna tillämpa feedback
  • utifrån ett antal givna förutsättningar analysera dessa och sedan välja utbildningsmetod (ref Handbok Utbildningsmetodik)
  • utifrån vald utbildningsmetod kunna tillämpa planeringens olika moment jml Handbok Utbildningsmetodik
  • kunna genomföra övningar/lektioner och då välja och tillämpa olika utbildningsmetoder beroende på typ av övning, svårighetsgrad, elevernas utbildningsståndpunkt med mera.
  • kunna analysera och utvärdera egen övning/lektion jml Handbok Utbildningsmetodik
  • kunna planera, genomföra och utvärdera flera övningar/lektioner med lämplig stegring av komplexitet, inom ramen för ett speciellt tema

Kursbeskrivning

Målgrupp
Instruktörskurs Tillämpning vänder sig till de elever som genomfört IK Grunder

Kursens genomförande

IK Tillämpning genomförs normalt som central kurs. Kursen kan genomföras - dock som egen kurs - parallellt med kurs inom egen tjänstegren/eget ämnesområde och där eleverna i dessa grundutbildningar är de elever IK T genomför sina lektioner/övningar med.

Kursens innehåll och upplägg
Kursen omfattar nio utbildningsdagar inklusive in- och utryckningsdag.

Kursen inleds med att uppdatera de grunder för instruktörsrollen som ingick i IK Grunder.

Eleverna får grundläggande utbildnig inom fler utbildningsmetoder jml Handbok Utbildningsmetodik och som senare tillämpas under praktiska övningar/lektioner.

Eleven tilldelas lektioner/övningar och får under eget ansvar planera, organisera, genomföra och utvärdera de egna övningarna.

Handledning sker kontinuerligt. Kursen omfattar flera praktiska övningstillfällen.

Prövning (examination)
Sker vid tillämpade moment exv. övning/lektion, seminarier och redovisningar.

Särskilda förkunskaper

Genomfört Instruktörskurs Grunder samt de anvisade studierna genom (Nätbaserat lärande) It´s Learning.

Arrangör

Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF)

Vecka Datum Plats Information
811-812 ​2018-03-12--2018-03-21 ​Såtenäs  
       
740-741 2017-10-02--2017-10-11 Ronneby  
       
       

För mer information om kursen samt ansökan se www.fvrf.se

Sidan publicerad/ändrad 2017-09-14 kl. 16:28 av FVRF.