Instruktörskurs Handledare

Kursens syfte

Den studerande ska kunna tjänstgöra som handledare vid Instruktörskurs Grunder respektive Tillämpning för de frivilliga försvarsorganisationernas blivande instruktörer.

Kursens mål

Den studerande skall – i enlighet med FM krav och inom ramen för instruktörsutbildning - kunna:

  • Beskriva och förstå innebörden av olika metoder för handledning.
  • Använda de vanligaste metoderna för handledning och förstå vad som påverkar val av metod.
  • Handleda både individer och grupper.
  • Använda olika metoder för utveckling, utvärdering och feedback

Kursbeskrivning

Målgrupp
Instruktörer i frivilliga försvarsorganisationer.

Kursens innehåll och upplägg
Metoder som används under kursen är föreläsningar, redovisningar av eget planeringsarbete, grupparbeten, reflekterande dialoger och seminarier. Den studerande kommer tilldelas uppgifter som skall genomföras före kursstart, som sedan diskuteras och följs upp under kursen.

Särskilda förkunskaper

Godkänd instruktörsutbildning med stor erfarenhet från tjänstgöring som instruktör. Eleven ska av egen organisation vara bedömd som lämplig att utbildas till handledare.

Arrangör

Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF)

Vecka Datum Plats Information
743 2017-10-26--2017-10-29 Halmstad  
       
       

För mer information om kursen samt ansökan se www.fvrf.se

Sidan publicerad/ändrad 2017-03-29 kl. 08:23 av FVRF.