Instruktörskurs ungdomspedagogik

Kurskod: ---


Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge de instruktörer som verkar inom de frivilliga försvarsorganisationernas ungdomsverksamhet aktuell kunskap om målgruppen ungdomar och det som skiljer från att utbilda vuxna.

Kursens mål

Efter kursen ska eleven fått de kunskaper och den förståelse som krävs för att kunna verka som instruktör inom Försvarsmakten och/eller frivillig försvarsorganisation med inriktning mot ungdomsverksamhet.

Kursbeskrivning

Kursen genomförs under tre utbildningsdagar och omfattar främst föreläsningar samt diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna.

Särskilda förkunskaper

Kursens elever ska vara utbildade instruktörer som har inriktningen att verka som instruktörer inom ungdomsverksamhet.

Arrangör

Kursen arrangeras av Flygvapenfrivilliga

Vecka Datum Plats Information
719 2017-05-12--2017-05-14 Halmstad  
740 2017-10-06--2017-10-08 Linköping  

Kursanmälan görs via egen frivillig försvarsorganisation till FVRF. Kursplan och anmälningsblankett nås via www.fvrf.se under fliken Utbildning/Kurskatalog.

Sidan publicerad/ändrad 2017-03-08 kl. 15:16 av FVRF.